Deze video gaat over Begroting 2023

“Hoewel we in een onzekere tijd zitten, staat de provincie er nu financieel goed voor”, aldus gedeputeerde financiën Martijn van Gruijthuijsen. “Inflatie, arbeidsmarktkrapte en de energiecrisis ten gevolge van de oorlog in Oekraïne zorgen ervoor dat onze kosten stijgen. Tegelijkertijd zijn om diezelfde redenen de uitdagingen voor onze inwoners extra groot en kunnen we dus niet stil blijven staan. Met deze begroting blijven we volop in uitvoering om Brabant mooier, veiliger, gezonder en duurzamer te maken voor iedereen. We zorgen er echter ook voor dat ons huishoudboekje op orde is, zodat een volgend bestuur ook volop kan blijven investeren in Brabant.“

Knelpunten en kansen

De provincie besteedt € 140 miljoen om knelpunten op te lossen en kansen te pakken die deze bestuursperiode nog noodzakelijk zijn. Er wordt onder andere geld beschikbaar gesteld om de stijgende materiaal- en grondstofkosten te compenseren, voor collectieve wooninitiatieven, circulaire economie, de gebiedsontwikkelingen in Fellenoord en de Oostelijke Langstraat, mobiliteit en natuur, bibliotheken en de versterking van de rente- en dividendreserve.

Financiële armslag voor nieuw bestuur

In voorbereiding op de provinciale statenverkiezingen in maart 2023 hebben Gedeputeerde Staten het voornemen om de provinciale financiën schoon op te leveren voor een volgend bestuur. Sommige tijdelijk gefinancierde taken worden inmiddels zo lang uitgevoerd dat ze een structureel karakter hebben gekregen. Er is geen financiële ruimte om deze taken allemaal structureel te financieren, en een nieuw bestuur moet ook financiële armslag hebben om nieuwe ambities te realiseren. Het college stelt voor om € 25,5 miljoen vrij te maken om een deel van deze taken structureel te financieren.

Provinciale Staten bespreken de begroting op 4 en 11 november 2022. Bekijk de begroting 2023 onlinedownload de pdf of bekijk het online magazine.

Contact

Provincie Noord-Brabant presenteert begroting 2023

Zie ook