Het gaat hier om grond van de provincie Noord-Brabant, waar zonder overeenkomst met de provincie bollen zijn geplant voor de teelt van lelies. Dat werd eerder dit jaar vastgesteld door de Omgevingsdienst. Nader onderzoek wees uit dat de grond zonder toestemming en medeweten van de provincie in gebruik werd genomen en vervolgens werd verhuurd aan een lelieteler. Daarnaast is het telen van lelies op grond van de provincie verboden, omdat het een intensieve teelt betreft waarbij wekelijks gif gespoten wordt tegen luizen en schimmels.

Wildwestpraktijken

Gedeputeerde Stijn Smeulders: “Het klopt dat wij opdracht hebben gegeven de leliebollen te verwijderen, omdat deze eerder dit jaar zonder onze toestemming op een perceel van de provincie waren geplant. Dit soort wildwestpraktijken staan we niet toe op onze gronden. We kunnen in geen geval accepteren dat grond van de provincie illegaal wordt gebruikt.”
“We vinden het belangrijk dat de grond wordt verpacht aan iemand met wie de provincie Noord-Brabant daarover afspraken heeft gemaakt. De grond wordt immers ingezet om provinciale doelen te realiseren. De partij aan wie we de grond wel hadden verpacht, werd dus benadeeld en heeft van ons een ander perceel toegewezen gekregen”, aldus de gedeputeerde. In zijn algemeenheid hanteert de provincie Noord-Brabant het beleid om misbruik van overheidseigendommen stevig aan te pakken.

Gerooid

Na uitspraak van de kortgedingrechter heeft de oneigenlijke grondgebruiker de provincie toestemming gevraagd de leliebollen alsnog zelf te mogen weghalen. Daarop heeft de provincie positief gereageerd, met als voorwaarde dat er geen extra schade zou optreden en dat de grond geëgaliseerd en ingezaaid met groenbemester wordt opgeleverd. Inmiddels zijn de bollen gerooid op kosten van de oneigenlijke grondgebruiker en is de schade aan de grond deels hersteld.

Contact

Provincie maakt eind aan illegale lelieteelt

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.