Gemeenten hebben de wettelijke taak klachten te behandelen die gaan over de naleving van wet- en regelgeving omgevingsrecht waar de gemeente met handhaving over gaat. Voor burgers is het indienen van een klacht of melding over een mogelijke overtreding of ongenoegen over beleid een middel om invloed te hebben op hun leefomgeving. Gedeputeerde Smeulders van onder meer Bestuur & Veiligheid: “Iedereen wil graag wonen, werken en recreëren in een veilige en gezonde leefomgeving. Dus is een goede behandeling van klachten en meldingen essentieel. En het voor inwoners belangrijk te weten op welke wijze klachten en meldingen bij hun gemeente kunnen worden ingediend en wat zij mogen verwachten van de gemeente.”

 Transparante klachten- en meldingsprocedure

“Het is natuurlijk mooi dat ons onderzoek aantoont dat er voldoende aandacht is voor en hoge prioriteit gegeven wordt aan de behandeling van klachten en meldingen”, aldus gedeputeerde Smeulders. “Echter, als het gaat om de taakuitvoering, dan kan er nog een tandje bij. Op dat punt is het noodzakelijk dat een aantal van de onderzochte gemeenten verbetering laat zien. Dan bedoel ik onder meer het formuleren van duidelijke doelen, uitwerken van de prioritering in een werkwijze, zorgen voor een duidelijke en transparante klachten- en meldingsprocedure en lering trekken uit de behandeling van klachten en meldingen. Daarnaast kan ook de actieve communicatie hierover naar inwoners en de bereikbaarheid en beschikbaarheid buiten de gebruikelijke kantooruren beter.”

Meldingsbereidheid

De resultaten van het onderzoek zijn bedoeld om de verkregen inzichten bij de elf onderzochte gemeenten te delen met alle gemeenten in Brabant. Zo kunnen gemeenten van elkaar leren om te komen tot een betere behandeling van klachten en meldingen en vergroting van de meldingsbereidheid. Gedeputeerde Smeulders: “Ook als het gaat om het verkleinen van de impact van ondermijnende criminaliteit, is meldingsbereidheid van inwoners zeer belangrijk, net als een adequate behandeling van meldingen. De overheid moet altijd aan de melder terugkoppelen of en hoe de melding is beoordeeld. Zo houden we die meldingsbereidheid van de Brabanders op peil. We hebben de Brabanders hard nodig om deze provincie veilig en gezond te houden.”

Contact

Behandeling klachten en meldingen door gemeenten: voldoende aandacht, verbeteringen mogelijk

Zie ook

Reacties (2)

 1. Joep Roijers
  Veldhoven 02-10-2022 11:23 uur

  Mijn klacht tegen de gemeente Veldhoven is door beklaagde zelf ongegrond verklaard... En o.b.v. middels WOO-verzoek verkregen stukken (b)lijkt van de klachtafhandeling door de Nationale Ombudsman ook niet veel te kloppen...

  (Ik heb het onderzoek van de provincie Noord-Brabant opgevraagd)

 2. GCAM Caspanni
  Castelré (Gem. Baarle-Nassau). 30-09-2022 17:11 uur

  Geen reacties mogen ontvangen van Gemmente Baarle-Nassau op klachten ingediend t.a.v.:

  1. Exploitatie B&B zonder de nodige vergunningen, voor de laatste 6 jaar.

  2. Illegale boomen kap historisch beschermde struweel Groeske/Hooiberg te Castelré.

  Blijken geen prioriteiten te zijn.

  (Volledig dossier beschikbaar).

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.