Deze video gaat over Persgesprek Advies verkenners voor stabiel en slagvaardig provinciebestuur in Noord-Brabant

Voor een nieuwe coalitie is er effectief nog 1,5 jaar bestuursperiode over en er is breed draagvlak voor een groot deel van het huidige bestuursakkoord. Volgens de verkenners zou daarom het huidige bestuursakkoord als basis kunnen dienen, aangevuld met een afsprakenkader op hoofdlijnen.

De verkenners hebben gezocht naar mogelijkheden om op korte termijn te komen tot een stabiel en slagvaardig bestuur voor Brabant en daarbij de open samenwerking met alle partijen in de Staten door te ontwikkelen. De genoemde lichte voorkeursvariant lijkt nu de sterkste invulling van deze kaders te geven. In de informatiefase moet verkend worden welke van de hierboven genoemde partijen daadwerkelijk tot een coalitie kunnen komen.

Inhoudelijke verschillen overbrugbaar

Inhoudelijk zijn de verschillen tussen de zes partijen te overbruggen. Op vier thema’s bestaan er verschillende perspectieven die in ieder geval aan bod moeten komen bij de informatieronde. Dit zijn:

  • landbouw, natuur, water en het stikstof-vraagstuk
  • de energietransitie
  • cultuur, erfgoed, sport en vrije tijd en
  • leefbaarheid als onderdeel van brede welvaart.

De verkenners taxeren dat de verschillende inzichten niet van een zodanige aard zijn dat dit een gezamenlijke oplossing in de weg staat. Speciale aandacht is in de gesprekken uitgegaan naar het stikstof-vraagstuk en nationale ontwikkelingen rondom dit dossier. Onder de huidige omstandigheden voldoen de huidige afspraken uit het bestuursakkoord voor alle zes de partijen. Deze consensus kan veranderen als het nieuwe landelijke regeerakkoord aanleiding geeft tot een discussie over het Brabantse stikstofbeleid.

Open samenwerking

Het advies van de verkenners richt zich op de komende anderhalf jaar van deze bestuursperiode, en kijkt tegelijkertijd door naar de bestuursperiode daarna. Een constructieve samenwerking in de Staten is daarbij belangrijk. In dat licht constateren de verkenners dat wijze van debatteren (langdradig met vele interrupties) in Provinciale Staten verbetering behoeft. Dit beeld herkennen alle fracties. Wel zijn de onderlinge verhoudingen goed en zijn er de laatste tijd zeker stappen in de goede richting gezet. De ‘open samenwerking’ die de huidige coalitie introduceerde wordt in de bedoeling ervan door alle partijen gewaardeerd. De verkenners adviseren om deze werkwijze te handhaven, aangevuld met verbetersuggesties voor de voorbereidende vergaderingen en discipline in de spreektijden. Een energiek debat draagt bij aan de herkenbaarheid, werkplezier en effectiviteit van alle fracties.

Contact

Verkenners zien brede, constructieve basis voor provinciebestuur en twee kansrijke coalities

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.