Deze video gaat over Presentatie addendum op Bestuursakkoord

In een vroeg stadium constateerden Peijs en Verheijen dat de Brabantse politieke partijen de urgentie inzien van een sterk en slagvaardig bestuur. Dit stelde hen in staat om hun opdracht voortvarend op te pakken. Onder de meeste politieke partijen is draagvlak voor een groot deel van het provinciale beleid. Het huidige bestuursakkoord biedt voldoende houvast en richting voor de betrokken partijen. Een nieuwe coalitie zou dus geen volledig nieuw bestuursakkoord hoeven te maken, maar kon volstaan met een addendum op het huidige bestuursakkoord.

In het Addendum op Bestuursakkoord 2020-2023 hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA aanvullende afspraken gemaakt over:

 • Natuur, Landbouw en Water
 • Energietransitie
 • Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
 • Brede welvaart

Om deze afspraken te realiseren is 30 miljoen euro toegewezen aan specifieke beleidsterreinen voor de rest van deze bestuursperiode. De coalitie reserveert daarnaast 26 miljoen euro voor nog nader uit te werken voorstellen voor lopend beleid waarover Provinciale Staten besluiten bij de begroting 2022.

Open samenwerking

De nieuwe coalitie wil de open samenwerking waarmee de afgelopen jaren een start gemaakt is, voortzetten. Dit geldt als een opdracht aan zowel Gedeputeerde Staten (GS) als Provinciale Staten (PS). GS zoeken vroegtijdig en tussentijds PS op bij beleidstrajecten en stellen PS ruimhartig in staat hun kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. Zowel GS als PS hebben een ‘open mind’ voor vruchtbare samenwerking met alle partijen. Tegelijkertijd moet het streven naar brede steun geen doel op zich worden: het formuleren van helder, effectief en eenduidig beleid staat voorop.

Samenstelling GS

Het nieuwe college van GS zal naast de provinciesecretaris bestaan uit:

 • Ina Adema, commissaris van de Koning
 • Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit, Financiën en Organisatie
 • Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen en coördinerend portefeuillehouder Gebiedsgerichte aanpak stikstof
 • Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie, Circulaire economie en Milieu
 • Hagar Roijackers, gedeputeerde Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak
 • Stijn Smeulders, gedeputeerde Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed
 • Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie en Kennis- & Talentontwikkeling
 • Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart

Contact

'Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant'

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.