"Geachte fractievoorzitter,

Vandaag debatteert u over het nieuwe coalitieakkoord 2021 – 2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

We zijn blij dat er (eindelijk) een akkoord ligt waarmee de partijen aan de slag willen met de aanpak van de zeer urgente stikstofcrisis, de bouw van betaalbare woningen, het tegengaan de klimaatverandering. Het zijn plannen voor urgente problemen waarvoor de coalitie ook bereid is financiële middelen vrij te maken. En Brabant, als innovatie minnende provincie, staat met uitgestoken hand klaar om deze plannen bij voorkeur snel maar vooral in gezamenlijkheid verder uit te werken.

Er is in het coalitieakkoord brede aandacht voor de transitie van het landelijk gebied. Als een provincie met van oudsher een sterke agrofoodsector kennen wij de uitdagingen op dit gebied goed. Als provincie met een sterke high-tech sector en groot ondernemerschap weten wij dat innovatie hier een belangrijke bijdrage kan leveren. Wij zijn in staat om unieke dwarsverbanden te leggen die de leidende rol van de Nederlandse landbouw verder duurzaam kunnen uitbouwen en tegelijkertijd negatieve effecten kan verminderen. De ambitie om de stikstofreductie te versnellen en de natuur te verbeteren sluit aan bij onze vooruitstrevende Brabantse ontwikkelaanpak voor Stikstof.

Het coalitieakkoord zet ook in op het terugdringen van de woningnood met de bouw van betaalbare woningen met een goede ontsluiting en bereikbaarheid. Van belang is daarbij dat de plannen ook passen bij de veranderingen in het klimaat, de waterhuishouding en de veranderende vraag naar energie. Dat vraagt een goed samenspel tussen gemeenten, provincie en het Rijk want veel vraagstukken moeten een oplossing krijgen in een beperkte ruimte. We werken als Brabant al jaren intensief met het Rijk samen om antwoorden op deze veelheid aan vraagstukken te vinden. We zien in de voorgenomen plannen volop mogelijkheden om die samenwerking voort te zetten en verder uit te breiden.

Het moge duidelijk zijn: het nieuwe kabinet vindt Brabant naast zich als partner om deze plannen vast te pakken en samen aan de slag te gaan.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, namens deze,

mr. I.R. Adema,
Commissaris van de Koning

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
Provincie-secretaris"


Contact

Eerste reactie Gedeputeerde Staten op het regeerakkoord

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.