Net zoals de afgelopen dagen laten we aan onze medewerkers over om in te schatten of er een noodzaak is dat zij naar het provinciehuis moeten komen om hun werk goed te kunnen doen.

Steeds meer medewerkers zijn de afgelopen thuis aan de slag gegaan. Omdat er minder werkplekken nodig zijn, is besloten dat die mensen die er nog zijn, kunnen werken op de onderste verdiepingen. Voorlopig zal er geen gebruik worden gemaakt van de verdiepingen 7 tot en met 23 in de toren.

Bijeenkomsten en vergaderingen

Grotere bijeenkomsten die door de provincie zijn georganiseerd worden tot en met 6 april geannuleerd. Dat geldt ook voor provinciale bijeenkomsten op externe locaties. Bij kleinere bijeenkomsten en vergaderingen wordt bekeken of, wanneer en hoe deze door kunnen gaan.

We hebben goed in beeld wat nodig is om de continuïteit van bestuur en bedrijfsvoering zeker te stellen, en die komt dan ook niet in gevaar. We volgen de ontwikkelingen op de voet, en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Voor wat betreft de gang van zaken rondom het Corona-virus vertrouwen we als provincie op de kennis en expertise van RIVM, rijksoverheid en veiligheidsregio’s.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw vergadering of bijeenkomst in het provinciehuis? Neem dan contact op met één van onze medewerkers via (073) 681 28 12.

Voor overige vragen over de corona-maatregelen in Brabant verwijzen wij u naar de websites van het RIVM en de Brabantse Veiligheidsregio’s.