Foto: jongeren tijdens het Lagerhuis debat in de Statenzaal, februari 2020

Ook het versterken van een al bestaand jongerennetwerk zit in de aanpak. GS geven hiermee invulling aan het al door de staten omarmde initiatiefvoorstel.
Het voorstel werd ingediend op initiatief van Martijn de Kort (PvdA) en Arend Meijer (D66). Ze zijn blij met de voorgestelde acties: “De politiek neemt belangrijke beslissingen die ook kinderen aangaan. Volgens artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag heeft ieder kind het recht om zijn of haar mening te geven over belangrijke zaken die hem of haar aangaan. Politici moeten serieus luisteren naar de mening van het kind, rekening houdend met de leeftijd en de ontwikkeling van het kind”, aldus de indieners.

Corona

Wanneer de provincie kan starten met de plannen, is mede afhankelijk van Corona. Zo zijn schoolbezoeken lastig te organiseren in de komende maanden. Mede daarom is ook een voorstel opgenomen om statenleden een bezoek te laten brengen aan scholen, in plaats van schoolklassen naar het provinciehuis te laten komen. Gedeputeerde Wil van Pinxteren (onder meer Bestuur en Veiligheid): “Toen we gingen kijken wat we al deden voor jongeren, bleken er al best veel activiteiten te zijn. Die hebben we in kaart gebracht, en daar zijn deze nieuwe initiatieven aan toegevoegd. Daarmee luisteren we niet alleen naar jongeren, maar geven we ze ook een stem.”
De plannen op een rijtje:

Uitbreiding van het aantal schoolbezoeken

Het huidige aantal schoolbezoeken gaat van 60 per jaar naar 188, in de periode 2020-2022. Tijdens de ontmoetingen in het provinciehuis of op de scholen ontmoeten de scholieren provinciale bestuurders en ambtenaren. Ze kunnen debatteren en gesprekken voeren over provinciale onderwerpen. De schoolbezoeken worden georganiseerd en begeleid door ProDemos.

Kindervragenuurtje

Rond 20 november (internationale Dag van de Rechten van het Kind) wordt voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten een kindervragenuurtje gehouden. Doel is om kinderen mee te laten denken over de politiek en hen de kans geven om hun vragen aan de leden van PS te stellen.
De vragen worden klassikaal op school bedacht en er wordt een aantal vragen geselecteerd. 55 vertegenwoordigers van de scholen stellen deze vragen in de vergaderzaal.

Trendbreukenclubs/jongerennetwerken

Om de creativiteit en verbeeldingskracht van jongeren te gebruiken bij de beleidsvorming en de beleidsthema’s van de Provincie Noord-Brabant, stelt de provincie een trendbreukenclub/jongerennetwerk in. De jongeren leren zo meedenken over de wereld om hen heen. De provincie heeft al voor verschillende thema’s advies gevraagd aan groepen jongeren. De resultaten zijn erg positief.
De provincie, gemeenten en andere organisaties kunnen dit jongerennetwerk inschakelen om te adviseren over belangrijke thema’s die op dat moment worden behandeld.

Kindercommissaris en KinderTop 300

De provincie doet mee aan het initiatief ‘de Baas van Morgen’, waarin een leerling een dag met de algemeen directeur mee loopt. Bij veel Brabantse gemeenten zijn kinderburgemeesters benoemd.

Voorzitter

GS gaan het initiatiefvoorstel verder uitvoeren door de nieuwe commissaris van de Koning, Ina Adema, te adviseren een kindercommissaris te benoemen, die een aantal dagen per jaar met de CdK en GS-leden meeloopt. Kinderen kunnen zo een indruk krijgen hoe politiek en bestuur werken. Hij/zij krijgt zo de kans om zelf een activiteit te organiseren en is voorzitter van het jongerennetwerk.

Contact

Brabant betrekt jongeren bij democratie