Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft deze vergunning onlangs verleend aan gaswinningsbedrijf Vermilion.  De betrokken overheden zijn tegen de vergunning voor de boring naar gas vanwege de risico’s voor schade aan het milieu, de drinkwatervoorziening en bebouwing. Daarnaast is er geen draagvlak in de regio en past de uitbreiding van de gaswinning niet binnen het streven naar andere energiebronnen dan gas, de zogenoemde energietransitie.

Aftakking

Vermilion wil met de diepboring een aftakking van het bestaande boorgat maken en zo een nieuw gasveld aanboren. Ondanks dat er nu beroep is ingesteld, mag Vermilion wel aan de slag met de uitvoering van de diepboring. De drie overheidsorganisaties hebben de hoop dat het bedrijf wacht totdat er een uitspraak is in de andere beroepszaak die nog loopt. Dat beroep is in december 2018 ingediend tegen het winningsplan van het bedrijf.

Mocht Vermilion toch besluiten te gaan boren, dan dienen de gemeente Loon op Zand, de provincie Noord-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta een verzoek om voorlopige voorziening in bij de rechtbank. Als dat verzoek gehonoreerd wordt, mag het bedrijf geen werkzaamheden uitvoeren totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan.

Lopende beroepen Waalwijk

De omgevingsvergunning voor de diepboring op de gaswinningslocatie in Loon op Zand maakt onderdeel uit van het gaswinningsplan Loon op Zand. Tegen dit plan hebben de gemeenten Tilburg, Loon op Zand en Waalwijk, de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel en de provincie Noord-Brabant beroep ingediend. Daarnaast hebben de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk, Heusden en Altena, de waterschappen Brabantse Delta, Aa en Maas en Rivierenland en de provincie Noord-Brabant beroep ingediend tegen het winningsplan Waalwijk-Noord. Beide beroepen tegen deze twee winningsplannen zijn vorig jaar al ingediend en liggen nu bij de Raad van State om behandeld te worden.

Contact

Provincie, Loon op Zand en waterschap in beroep

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.