De uitspraak gaat niet alleen in op deze specifieke situatie maar de Raad van State gaat ook in het algemeen in op omstandigheden die een rol spelen bij een verzoek om intrekking van een natuurvergunning waarbij sprake was van interne saldering. Dit is complexe materie met landelijke strekking die een goede bestudering vraagt. De provincies gaan nu samen de precieze gevolgen van de uitspraak in kaart brengen. Voorlopig houden de provincies aanvragen aan (update 10-2-2021: vergunningverlening is weer opgestart). Dit is nodig om te voorkomen dat besluiten genomen worden die later eventueel teruggedraaid moeten worden.

Veehouderij

De natuurvergunning voor de veehouderij in Oirschot blijft in stand. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een zaak die zowel de ondernemer als twee natuurorganisaties aanhangig hadden gemaakt. Het gaat om een plan van de ondernemer om zijn veehouderij om te zetten naar een bedrijf met ruim 19.000 biggen. Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten wilden in 2018 dat Gedeputeerde Staten de onherroepelijke natuurvergunning van het bedrijf zouden intrekken. GS hebben besloten dat niet te doen.

Intern salderen

De vergunning is verleend op basis van ‘intern salderen’, waarbij er geen significante gevolgen zijn voor het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen. De afdeling Bestuursrechtspraak heeft bevestigd dat de wijziging van de Wet natuurbescherming (01-01-2020) inhoudt dat ook zulke gevallen geen vergunning meer nodig is. GS kunnen als gevolg daarvan schade aan de natuurwaarden niet meer voorkomen met een intrekking van de vergunning. De Afdeling Bestuursrechtspraak laat het besluit van GS daarom in stand. Dit betekent in het algemeen dat ook voor vergelijkbare aanvragen waarbij gebruik wordt gemaakt van intern salderen, geen vergunning nodig is.

Verzoek om intrekking van een natuurvergunning

De Raad van State gaat uitgebreid in op de omstandigheden die een rol spelen bij een verzoek om intrekking van een natuurvergunning. Het gaat dan specifiek over een situatie waarbij de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied in de omgeving achteruit (dreigen te) gaan en de vergunde activiteit invloed heeft op die natuurwaarden. Als de natuurwaarden achteruit dreigen te gaan, dan moet de provincie maatregelen treffen om die achteruitgang te voorkomen. Intrekking van de natuurvergunning kan zo’n maatregel zijn, maar de provincie mag ook andere maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door uit te leggen welke andere maatregelen worden getroffen, binnen welk tijdpad ze worden uitgevoerd en wanneer verwacht wordt dat deze effectief zijn.

Wat dit voor gevolgen heeft voor het beleid en vergunningverlening in Brabant, wordt de komende tijd in kaart gebracht. Daarbij hebben GS aandacht voor het beleid inzake intern en extern salderen in relatie tot de veranderingen die met deze uitspraak worden beoogd.

Contact

Persverklaring Gedeputeerde Staten over uitspraak Raad van State Logtsebaan

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.