Meer verantwoordelijkheid voor ondernemers door uitspraak Logtsebaan

GS reageerde eerder in een persverklaring op de uitspraak Logtsebaan.

Intrekken

Aanvragers worden verzocht hun natuurvergunningsaanvraag in te trekken, wanneer die uitsluitend gebaseerd is op intern salderen. Ondernemers die niet intrekken krijgen een weigeringsbesluit waarin de provincie aangeeft dat er geen natuurvergunning nodig is. Dat kan ook bij lopende bezwaar- of beroepzaken. Bij intrekken zullen over het algemeen geen leges moeten worden betaald, voor een weigeringsbesluit over het algemeen wel. Dit kan per provincie verschillen.
Andere aanvragen, zoals voor extern salderen of het verleasen van stikstofruimte, worden volgens de bestaande afspraken afgehandeld.

Duidelijkheid

Omdat een vergunning nu niet meer nodig is voor intern salderen krijgen de provincies mogelijk minder zicht op de actuele bedrijfssituatie in relatie tot stikstof. Ook de agrarische sector, de industrie en de medeoverheden hebben belang bij duidelijkheid van situaties. Daarom willen de provincies in afstemming met deze sectoren dit verder onderzoeken.

Gevolgen PAS-melders

Voor de zogenoemde 'PAS-melders’ heeft de uitspraak geen directe gevolgen. Melders die destijds hadden kunnen volstaan met intern salderen, hebben nu geen natuurvergunning nodig. Alle PAS-melders wordt wel nog steeds gevraagd om aan te geven of zij voor legalisatie in aanmerking willen komen. En als dat zo is daarvoor gegevens aan te leveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zodat die kunnen worden geverifieerd.

Afhandeling vergunningaanvragen met verkeer

De Raad van State deed ook een tussenuitspraak over het doortrekken van de A15 (project ViA15). Volgens de Raad van State is er sprake van een motiveringsgebrek: omdat de stikstofdepositie van een weg wordt berekend tot maximaal 5 kilometer afstand van die weg, is het beeld van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden mogelijk niet volledig. Ofwel: de rekengrens van 5 kilometer is onvoldoende onderbouwd. Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Hordijk ('Meer meten, robuuster rekenen', 15 juni 2020) wordt onder regie van minister Schouten samen met de provincies al onderzoek gedaan naar de rekengrens van 5 kilometer voor verkeer.
De tussenuitspraak ViA15 onderstreept het belang hiervan en leidt tot extra onderzoeksvragen die worden meegenomen. Zoals de mogelijkheden voor het toepassen van rekengrenzen voor verschillende emissiebronnen, dan wel depositiegrenzen op basis van eenduidige criteria. De onderzoeksresultaten zijn voorzien voor de zomer van 2021. Tot die tijd zetten de provincies de afhandeling van vergunningaanvragen met verkeer zoveel mogelijk voort. In veel gevallen kan naar verwachting een vergunning worden verstrekt, bijvoorbeeld als de rekenresultaten binnen de 5 kilometer grens al uitkomen op 0,00 mol.

Contact

Meer verantwoordelijkheid voor ondernemers door uitspraak Logtsebaan

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.