Stikstof en de woningbouw in Brabant

Helft woningbouwplannen dicht bij Natura 2000

Uit een ‘quick-scan’ die de provincie in het najaar van 2019 heeft uitgevoerd, blijkt dat van alle woningbouwplannen in Brabant voor de komende 5 jaar, zo’n 55% op relatief korte afstand ligt van een Natura 2000-gebied. Hierbij is gekeken naar een combinatie van afstand en omvang van het plan. In 2020 gaat het om ongeveer 230 plannen, met in totaal zo’n 8.000 woningen.

Woningbouwplannen vergund

Daarnaast heeft de provincie eind 2019 bij alle Brabantse gemeenten een inventarisatie gedaan naar de effecten van de stikstofproblematiek op de voortgang van de woningbouw. Deze laat in grote lijnen zien dat – sinds met de AERIUS-tool weer stikstofberekeningen kunnen worden uitgevoerd – veel van de woningbouwplannen vergund kunnen worden en dus kunnen doorgaan. Met AERIUS kunnen initiatiefnemers, adviesbureaus en overheden de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekenen.

Driekwart gemeenten weinig problemen

Van de gemeenten verwacht 35% niet of nauwelijks problemen. 40% van de gemeenten geeft aan dat de effecten beperkt zijn en vooral samenhangen met vertragingen in het traject van de vergunningverlening. Vaak wordt in dit verband gewezen op de lange tijd dat AERIUS ‘uit de lucht’ is geweest, waardoor de benodigde onderbouwing en (aanvullende) berekeningen voor woningbouwprojecten vertraging hebben opgelopen.
Van de overige gemeenten verwacht 16% wel behoorlijke gevolgen te ondervinden van de huidige stikstofproblematiek. Enkele gemeenten (8%) geven aan nog geen goed beeld te hebben van de effecten op de woningbouw.

Effecten beperkt

Kortom, de effecten van de stikstofproblematiek op de woningbouw in Brabant lijken vooralsnog vrij beperkt te zijn, al zullen er later in de woningbouwstatistieken ongetwijfeld sporen van de ‘stikstof-perikelen’ zichtbaar blijven. De licht afnemende groei van de woningvoorraad, die in 2020 wordt verwacht, zal hier ongetwijfeld mee te maken hebben.

Actueel nieuws over woningbouw in Brabant vindt u op www.brabant.nl/wonen Eind februari 2020 vindt u hier een nieuwe voortgangsrapportage.

Contact

Stikstof en de woningbouw in Brabant

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.