Kavelruil rond Oude Strijper Aa

Hoe is de kavelruil beoogd?

In deze kaart van het gebied is de kavelruil weergeven.

De provincie (in samenwerking met Waterschap de Dommel) en Staatsbosbeheer krijgen natuurgrond toebedeeld. De particulier krijgt een landbouwkavel (LDE 01H 309 & 484) dichter bij huis en natuurgrond (LDE 01 H 334) toebedeeld.

De door de particulier ingebrachte landbouwgrond (4,7 hectare) rond het natte gebied de Dolinger putten wil de provincie inzetten om het beekherstel van de Oude Strijper Aa mogelijk te maken. Daarnaast ontstaat met het ruilen van deze gronden de mogelijkheid om de percelen in te richten als Natuurnetwerk Brabant (NNB) en kan de gehele zone NNB rond de Dolinger putten worden afgerond.

Ook in de Riesten brengt de particulier (1,2 hectare) landbouwgrond in. Het betreft hier pacht van de gemeente Heeze-Leende. Deze grond zal ook eigendom worden van de provincie om ingericht te kunnen worden. Zo kan in dit gebied de grondwaterstand hoger worden om de Natura 2000-instandhoudingsdoelen te halen. En ook dit perceel kan worden ingezet voor het NNB, waardoor ook in dit gebied een grote zone NNB afgerond kan worden.

Welke doelen worden gerealiseerd?

Met de kavelruil is het mogelijk om de volgende natuurdoelen te gaan realiseren:

 • Realisatie van (1,2 hectare) nieuwe natuur op ex-pachtperceel de Riesten
 • Hydrologisch herstel van (19 hectare) alluviaal bos in de Riesten
 • Realisatie/afronding van 4,7 hectare nieuwe natuur rond Dolingerputten
 • 1,7 km (extra) beekherstel Oude Strijper Aa
 • Realisatie van Kaderrichtlijn Water-doelen Natte Natuurparel (schatting: 50 hectare)
 • Bijdrage aan meer natuurinclusieve landbouw door mogelijkheid van weidegang en begrazing natuurgrasland.

Gelijkberechtiging

In het kader van de gelijkberechtiging maakt de provincie, alvorens bovenstaande kavelruil definitief tot stand komt, deze voorgenomen kavelruil openbaar. Hiermee krijgt iedereen de mogelijkheid om met een eigen plan (aanbod) te komen.

Bent u van mening een beter aanbod te kunnen doen, waarmee meer van deze bovengenoemde doelen kunnen worden bereikt? Meld u dan vóór 9 juni (binnen 4 weken) door te mailen naar natura2000@brabant.nl, zodat we met u in gesprek kunnen.

Contact

Kavelruil rond Oude Strijper Aa

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.