Afname uitstoot ammoniak en stikstofdioxide in vergunning Amercentrale

Het energiebedrijf heeft op 30 januari 2019 een vergunning aangevraagd op grond van de Wet natuurbescherming omdat zij met de Amercentrale verder wil overschakelen van steenkool naar biomassa. Door de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 is de PAS, waarop de ontwerpvergunning gebaseerd was, onderuitgegaan. Dit betekende dat de aanvraag door RWE aangepast moest worden en dat is ook gebeurd.
In de aanvraag ging RWE uit van een uitstoot van ammoniak van 83 ton en van stikstofdioxide van 1670 ton. In de vergunning is dat nu teruggebracht tot 50 respectievelijk 1505 ton.

Jaarlijkse update ammoniakuitstoot

Daarnaast is in de vergunning opgenomen dat de uitstoot van ammoniak jaarlijks aan de provincie worden doorgegeven. Ook kunnen Gedeputeerde Staten de NH3 emissie in de vergunning naar beneden aanpassen als na drie jaar blijkt dat de daadwerkelijke uitstoot van stoffen lager is dan nu vastgelegd. Bovendien blijven provincie en RWE met elkaar in gesprek over het toepassen van nieuwe technieken.

Met de nu verleende vergunning is een aanzienlijke verlaging van de vergunde emissies tot stand gekomen. De op 7 mei ter inzage gelegde concept vergunning leidde al tot de grootste afname en die komt voor een belangrijk deel door de sluiting van de Amer 8 centrale in 2015.
De concept vergunning is gewijzigd in de definitieve vergunning door de nieuwe beleidsregels rond intern salderen te gebruiken, zoals deze sinds 11 oktober van dit jaar worden toegepast. Dit houdt onder meer in dat het productieproces zo geregeld wordt dat er binnen de grenzen van de vergunning ruimte is om te groeien, onder meer door het gebruik van nieuwe technieken.

Contact

Afname uitstoot ammoniak en stikstofdioxide in vergunning Amercentrale

Reacties (2)

 1. Johan Vollenbroek
  Nijmegen 07-01-2020 10:27 uur

  Grotendeels onzin. Er komt bv helemaal geen ammoniak uit. Dat kan technisch ook helemaal niet. Is gewoon fake!
  Verder: de vergunning is verleend op grond van een onjuiste Aeriusberekening in die zin dat in het referentie scenario een NOx-emissie van 3,7 miljoen kg NOx is meegerekend terwijl die al sinds 2017 niet meer vergund is!!!! Tja, dan kom je wel op een afname van de depositie. Kortom:
  bedrog met salderen c.q. hoe fake ik een goede natuurvergunning?

 2. C.H. M. van der Burgt
  Helmond 26-12-2019 11:11 uur

  Geacht Provinciebestuur,

  Ziet u wel de grote rechtsongelijkheid tussen de vergunningverlening van de Amercentrale en de boeren? En dan praten we nog niet over de vergunningen beleid van de industrie(zie Hermen Vreugdenhil).Vergunningen die erop de meeste plekken niet zijn!!! Het kan niet zo zijn dat we NH3(niet schadelijk voor de mens) op gaan kopen met ons belastinggeld en vervolgens als NOx(schadelijk voor de mens) uit gaan geven aan de industrie. Dit gaat een enorme polarisatie teweeg brengen en dat gaat ongetwijfeld gevolgen geven.Ons belasting geld kunnen we beter inzetten in goede zorg, onderwijs, en bereikbaarheid.In de afgelopen decennia hebben we honderden miljoenen oververheidsmiddelen in natuur geïnvesteerd en daar is al veel gerealiseerd.Nu lijkt het erop dat we daar geen succes mee bereikt hebben terwijl het tegendeel waar is. Ik kan het laten zien in mijn omgeving waar ikzelf aan bijgedragen heb.

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.