Zonnedauw

6 partijen: de 3 Brabantse Waterschappen, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten maakten afspraken over het in een hoger tempo aanleggen van nieuwe natuur. Ze hebben daarbij ook aangegeven in welke gebieden zij de natuurrealisatie - en in combinatie daarmee het herstel van het watersysteem - op zich nemen. De aanleg van nieuwe natuur is nodig om de biodiversiteit te laten toenemen.

Eerste stap

Gedeputeerde Grashoff van Natuur, Water en Milieu: ‘Deze overeenkomst is een eerste stap om de aanleg van het Brabantse natuurnetwerk te versnellen. Want we willen er echt vaart in gaan brengen’. Een kaart toont de gebieden binnen het Natuurnetwerk Brabant waar 1 van de 6 partijen als trekker optreedt. Als trekker organiseren deze partijen een gebiedsproces om de nieuwe natuur te realiseren. Zij betrekken organisaties en particulieren daarbij. Ook nemen zij initiatief om gronden te verwerven en in te richten van gronden voor de natuur. Vaak zal dit gepaard gaan met het aanpassen van het watersysteem In de gebiedsprocessen zullen zij kansen benutten en rekening houden met mogelijkheden voor o.a. de agrarische sector, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Uitvoering

De uitvoering vindt de komende jaren (tot 2028) plaats. Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn bereid om in een groot deel van de nieuwe natuurgebieden ook het langjarige beheer van de natuur op te pakken. De provincie en haar partners proberen huidige eigenaren of particulieren, stichtingen en andere organisaties te enthousiasmeren voor het langjarig beheren van natuur. Dit vergroot de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur.

Ondersteuning

De impuls van de natuurrealisatie past volledig in het nieuwe Bestuursakkoord voor de Provincie Noord-Brabant en is niet los te zien van manifesten van de betrokken organisaties, zoals het manifest 'Brabants Mozaïek in ontwikkeling' dat begin 2019 is uitgebracht. De provincie ondersteunt de uitvoerende partijen op verschillende manieren. Zo stelde de provincie het Groen Ontwikkelfonds Brabant in waar initiatiefnemers voor natuuraanleg subsidie kunnen aanvragen. Ook ondersteunt de provincie de uitvoerende partijen met kennis, menskracht en ervaring.

Zichtbaar meer natuur

Dankzij de afspraken wordt de komende jaren in veel gebieden binnen het Natuurnetwerk Brabant de natuuraanleg zichtbaar. Landbouwgronden worden omgevormd tot natuur. Behalve de zes organisaties die concrete afspraken hebben gemaakt, werken sinds 2012 nog vele andere partijen aan de aanleg van nieuwe natuur. Zoals een aantal gemeenten, landgoedeigenaren, particulieren, Stichting Duurzaamheidsvallei en ARK-natuurontwikkeling. Ook landbouworganisatie ZLTO wil in enkele gebieden natuuraanleg organiseren. Een voorbeeld van een natuurproject is De Gooren waar het Brabants Landschap samen met het Waterschap De Dommel en de Gemeente Hilvarenbeek werkt aan het terugbrengen van het zeldzaam geworden beekdallandschap met bijbehorende natuurwaarden. Er komen elzensingels en poelen en het beekje De Roodloop gaat weer door het gebied kronkelen. Ook worden hooilanden ingericht.

Natuurnetwerk

De aan te leggen nieuwe natuur gaat deel uitmaken van het Natuurnetwerk Brabant: het geheel van met elkaar verbonden natuurgebieden. Een zo robuust mogelijke natuur is van groot belang voor de biodiversiteit. Planten en dieren krijgen zo meer ruimte en kunnen makkelijker van het ene naar het andere gebied. Dat is belangrijk voor de voedselbeschikbaarheid en een gezonde voortplanting. Maar het Natuurnetwerk Brabant is ook belangrijk voor de Brabantse samenleving en economie.

Contact

Snellere aanleg Natuurnetwerk Brabant

Reacties (2)

 1. webredactie
  17-09-2019 14:14 uur

  De komende jaren ontstaat in Schijndel op 20 hectare het grootste productievoedselbos van Nederland. Met de aanleg wordt dit najaar gestart. Het agrarische voedselbos is een initiatief van de stichting Voedselbosbouw Nederland en wordt gerealiseerd op gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant. “Voedselbossen zijn bij uitstek geschikt om landbouw en natuur samen te brengen, op een manier dat zowel de biodiversiteit wordt verrijkt als dat boeren er een goede boterham aan kunnen verdienen”, zegt Wouter van Eck van de stichting Voedselbosbouw Nederland.
  De provincie juicht dit soort initiatieven toe. Nieuwe initiatieven zijn van harte welkom maar komen niet van de provincie zelf. Het zijn de partijen in het veld die hun initiatieven kunnen bedenken en aankaarten bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Het komende jaar gaan er al 5 projecten van start in Brabantse Wal, Helvoirt, Oirschot, Eersel en Loosbroek.

  Er is een Platform Voedselbossen dat door de BMF in het leven is geroepen: https://www.brabantsemilieufederatie.nl/project/voedselbossen/
  Hier kunt u verdere informatie ophalen over de mogelijkheden in Brabant. Met het Groen Ontwikkelfonds Brabant kunnen afspraken gemaakt worden voor financiële ondersteuning.

 2. Maayke Boon van Ostade-van Oerle
  Schijndel 16-09-2019 12:00 uur

  Vraag: wordt het voedselbos als mogelijkheid om landbouw en bosnatuur bij elkaar te brengen ook nog verder uitgebreid?

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan reactie laten verwijderen .