Luchtfoto

Provincies zijn verplicht om een omgevingsverordening te hebben voordat de Omgevingswet per 2021 ingaat. Met een Interim omgevingsverordening zet de provincie Noord-Brabant een 1e stap op weg naar de definitieve omgevingsverordening. Vanaf 24 mei 2019 ligt de Interim omgevingsverordening 4 weken lang ter inzage.

De Interim omgevingsverordening bevat geen nieuwe regels, maar voegt bestaande regels uit 6 verordeningen samen. De regels zijn eenvoudiger opgeschreven en omgezet naar een nieuw digitaal systeem, met een meer gebruiksvriendelijke opbouw. Met de Interim omgevingsverordening zet de provincie ook een 1e stap om de regels beter te laten aansluiten bij de werkwijze van de Brabantse Omgevingsvisie en de Omgevingswet. De Interim omgevingsverordening zorgt ervoor dat de provincie en partijen waar ze mee samenwerkt ervaring kunnen opdoen met die nieuwe werkwijze. Waarbij er meer ruimte is om goede initiatieven van inwoners, ondernemers en andere overheden te ondersteunen en maatwerk toe te passen.

Inspraak

Het ontwerp van de Interim omgevingsverordening is te raadplegen via: www.omgevingswetinbrabant.nl/interim-omgevingsverordening Vanaf 24 mei 2019 ligt de verordening 4 weken lang ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten.

In het najaar besluiten Provinciale Staten over de vaststelling van de Interim omgevingsverordening. De 6 bestaande verordeningen (Provinciale milieuverordening, de Verordening natuurbescherming, de Verordening wegen, de Verordening ontgrondingen, de Verordening ruimte en de Verordening water) vervallen dan.

Definitieve regels

Voordat naar verwachting 1 januari 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, stellen Provinciale Staten een definitieve Omgevingsverordening vast. Daarin kan ook nieuw beleid worden verwerkt. De provincie begint op korte termijn aan een traject van samenspraak voor de definitieve verordening. Daarvoor vraagt ze onder meer ondernemers, inwoners, gemeenten en waterschappen om inbreng te leveren.

Contact

Omgevingsverordening bundelt regels voor leefomgeving

Reacties (2)

 1. webredactie@brabant.nl
  24-06-2019 15:59 uur

  @Anne Schipper: De Interim omgevingsverordening is nu vooral een bundeling van een aantal bestaande verordeningen. Het beleid verandert hierdoor nu niet. De definitieve omgevingsverordening wordt naar verwachting in 2020 vastgesteld. Binnenkort starten we hiervoor met een breed participatietraject. Wij nodigen u en andere belangstellenden uit daaraan deel te nemen. Volg daarvoor ook onze social media en website www.omgevingswetinbrabant.nl

 2. Anne Schipper
  Enschede 19-06-2019 13:48 uur

  Hierbij willen wij u laten weten dat wij op 19 juni jl. digitaal een zienswijze op de Interim omgevingsverordening hebben ingediend. In deze zienswijze doen wij enkele suggesties die het belang van een duurzaam, energieneutraal Brabant ten goede komen. Door deze verbeteringen denken wij dat de doelstelling behaald kan worden. De punten in de digitaal ingediende zienswijze hebben betrekking op de artikelen over wind- en zonne-energie, of op artikelen die daar indirect betrekking op hebben. Ook stellen in onze zienswijze een aantal vragen, bijvoorbeeld ter verduidelijking van begrippen in de Interim Omgevingsverordening. Wij willen u verzoeken om contact met ons op te nemen om deel te nemen aan het traject van samenspraak voor de definitieve verordening.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan reactie laten verwijderen .