Alle partijen zien de potentie van geothermie als duurzame bron van warmte en de noodzaak om geothermie op veilige manier voor de ondergrond en het grondwater te ontwikkelen. De richtlijn is opgesteld om eventuele risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Maatregelen

In 2016 hebben Brabantse partijen een Greendeal gesloten om gezamenlijk geothermie aan te jagen en te werken aan een veilige uitvoering van toekomstige geothermie projecten. Om het aspect 'veilige uitvoering' te concretiseren hebben de provincie, drinkwaterbedrijf Brabant Water en deskundigen uit de geothermiebranche zoals Hydreco, het afgelopen jaar onderzocht waar eventuele risico’s van geothermie liggen en welke maatregelen mogelijk zijn om die risico’s te minimaliseren. Die maatregelen zijn vastgelegd in de vandaag ondertekende richtlijn.

Richtlijn

In de richtlijn is vastgelegd welke extra maatregelen genomen moeten worden in het belang van het grondwater en de (toekomstige) drinkwatervoorziening:

 • Maatregelen om lekkages vanuit de put te voorkomen. Daartoe maakt de operator gebruik van dubbele buizen. Mocht een buis lek raken, dan komt het opgepompte water niet in aanraking met grondwater maar blijft het binnen de tweede buis. De ruimte tussen de twee buizen wordt continu gemonitord, zodat een mogelijke lekkage direct wordt opgemerkt. De operator moet bij een lekkage maatregelen nemen om milieueffecten te voorkomen.
 • Maatregelen om te controleren dat er geen open verbinding is tussen aardlagen direct langs de geothermie-buizen. De ruimte langs de buizen wordt opgevuld door middel van cementering Een goede cementering voorkomt dat er waterstromen langs de buis kunnen optreden. Hiermee wordt ongewenste vermenging van zout en zoet grondwater voorkomen.
 • Monitoring van het grondwater rondom de put. Er wordt gemeten buiten de buis of er ondanks alle maatregelen toch nog een verspreiding van stoffen plaats vindt. Ook wordt gemeten of er opwarming van het grondwater plaatsvindt.

De richtlijn is nu vastgesteld en ondertekend door de volgende partijen: provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Geothermie Brabant B.V., DAGO: de branche-organisatie van geothermie operators en diverse gemeenten in Brabant.

Contact

Richtlijn voor veilige aardwarmte

Zie ook

Reacties (1)

 1. Martin van der Hout
  Middenmeer 31-01-2019 13:35 uur

  Geothermie geeft alleen een duurzame bijdrage aan de energietransitie wanneer dat veilig en doelmatig plaatsvindt.

  Binnen branchevereniging DAGO wordt een open uitwisseling van kennis en kunde tussen geothermie operators gerealiseerd.
  Daarbij werkt DAGO samen met vele partijen in de totstandkoming en implementatie van industriestandaarden.

  Zonder de eerste pioniers zou geothermie zich niet hebben kunnen ontwikkelen tot één van de duurzame alternatieven van aardgas.

  In deze eerste 10 jaar samen hebben we als Nederland heel veel geleerd, ook dat het beter kan en dat dat een gezamenlijke reis is met alle betrokkenen.
  Veiligheid staat hierin voorop, doelmatigheid volgt.

  Ook de totstandkoming van deze richtlijn gaf meer basis , maar wij hopen wel dat dit de laatste prDoor ovinciale richtlijn voor geothermie is die ontwikkeld wordt.

  Beter vinden wij het als de kaders en inhoud op nationaal niveau voldoende helder zijn. En dat alle betrokkenen meewerken aan blijvende en brede maatschappelijke consensus over veiligheid en milieu en acceptatie van risico's en maatregelen. Regionale discussies verlangen nu de juiste nationale kaders.

  Dit proces heeft ons geleerd dat de onbekendheid van de ontwikkelingen de brede acceptatie verder uitdagen en dat dialoog daarbij altijd noodzakelijk blijft.
  Als sector staan wij open voor nieuwe inzichten en innovaties, zodat geothermie zich kan blijven ontwikkelen: veilig en doelmatig.

  We danken alle betrokkenen in dit Brabantse proces voor het geduld, het vertrouwen en de openheid.

  zie ook:
  www.hoewerktaardwarmte.nl
  www.geothermie.nl
  www.dago.nu

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan reactie laten verwijderen .