U kunt de vergadering terugkijken via www.brabant.nl/pslive.

Bespreekstukken met stemming

PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

 • Statenvoorstel Bijdrageverordening Deltaplan Hoge Zandgronden 2019-2021
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP en Groep Van Overveld stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen.  
 • Statenvoorstel Derde wijzigingsvoorstel Reglementen voor het waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel
  Dit voorstel is unaniem aangenomen.
 • Statenvoorstel Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeringen in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Lokaal Brabant en Groep Van Overveld stemden voor. De fracties van PVV, Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP stemden tegen. Daarbij is motie M3 ‘Bewust Investeren met kansen op banen aangenomen. 

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

 • Ontwerpbesluit Lijst Ingekomen Stukken periode 22 november 2018 t/m 5 december 2018
 • Ontwerpbesluit Lijst Ingekomen Stukken periode 6 december t/m 9 januari 2019
 • Ontwerpbesluit Notulen van de PS-vergadering 8 november 2018
 • Ontwerpbesluit Notulen van de PS-vergadering 9 november 2018
 • Ontwerpbesluit Notulen van de PS-vergadering 23 november 2018
 • Ontwerpbesluit Notulen van de PS-vergadering 7 december 2018

Actuele moties

Statenleden kunnen ook een motie indienen over een onderwerp dat niet op de agenda van Provinciale Staten staat. Dat heet dan een actuele motie. Op 1 februari 2019 werden twee actuele moties ingediend, te weten:

 • Brabants Vlaggenprotocol (D66 en andere fracties)   
  PS verzoeken/dragen op om op zeer korte termijn te komen tot een Brabants Vlaggenprotocol, waarin tenminste is opgenomen dat: Op 11 oktober de regenboogvlag gehesen zal worden conform de unaniem door deze Staten aangenomen motie etc.
  Bekijk de volledige motie.
  De fracties van D66, PvdA, SP, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en Groep Van Overveld stemden voor. De fracties van VVD, PVV en ChristenUnie-SGP stemden tegen.    
 • Klimaatparagraaf (Partij voor de Dieren)
  PS verzoeken/dragen op zo spoedig mogelijk een voorstel te doen voor een uitvoerbare en effectieve uitwerking van een klimaatparagraaf etc.
  Bekijk de volledige motie.
  De fracties van Partij voor de Dieren, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA en Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van VVD, PVV, ChristenUnie-SGP en Groep Van Overveld stemden tegen. 

Contact

Overzicht besluiten Provinciale Staten 1 februari 2019

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.