De vergadering is terug te bekijken op www.brabant.nl/pslive.

Bespreekstukken met stemming

PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

 • Statenvoorstel Geldigheid Burgerinitiatief ‘Met spoed een besluit nemen over herindeling van Nuenen-Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 verwerpen.
  Dit voorstel is aangenomen. Provinciale Staten hebben unaniem besloten dat het burgerinitiatief geldig is.
   
 • Inhoudelijke behandeling burgerinitiatief ‘Met spoed een besluit nemen over herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 verwerpen’
  Dit voorstel is na een hoofdelijke stemming aangenomen met 32 stemmen voor en 20 stemmen tegen. Daarmee is het herindelingsvoorstel van de baan.
   
 • Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren ‘Voor elke Brabander een boom’
  Dit voorstel is niet aangenomen. De partijen GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden voor. De partijen VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA, Groep van Overveld, ChristenUnie-SGP stemden tegen.
   
 • Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
  Dit voorstel is unaniem aangenomen. Hierbij is de motie stemverhoudingen aangenomen.

 • Verordening agenderingsrecht voor inwoners Provincie Noord-Brabant
  De verordening agenderingsrecht voor inwoners Provincie Noord-Brabant is vastgesteld. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, Groep van Overveld, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen. Het formulier dat bij de verordening hoort is unaniem vastgesteld.

 • Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant
  Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Over onderstaande voorstellen heeft geen beraadslaging plaatsgevonden. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

 • Ontwerpbesluit 16/19 Lijst Ingekomen Stukken periode 10 januari 2019 t/m 30 januari 2019
 • Ontwerpbesluit 11/19 Notulen van de PS-vergadering 14 december 2018


Contact

Besluiten Provinciale Staten 22 februari 2019

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.