Dat zijn de drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides en 40 industriële bedrijven, waaronder bier- en frisdrankproducenten.

Alle onttrekkingen samen, in combinatie met de droogte, zorgen ervoor dat de omvang van de diepe grondwatervoorraad onder druk staat. Voor de drinkwatervoorziening is dat geen probleem, maar wel voor kwetsbare natuurgebieden en behoud van grondwatervoorraad voor de toekomst. Temeer omdat de verwachting is dat langere periodes van droogte in de toekomst vaker zullen voorkomen.

Nieuw beleid

Gedeputeerde Staten hebben daarom op 27 augustus nieuwe uitvoeringsregels vastgesteld, gericht op het beperken van groei van de grondwateronttrekkingen. Met alle grote grondwateronttrekkers worden afspraken gemaakt om laagwaardig gebruik van grondwater zoveel mogelijk te beperken. De drinkwaterbedrijven onttrekken 90%, de industrie 10% van al het diepe grondwater dat in Brabant wordt gebruikt.
Met de waterschappen, de provincie Limburg en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen worden afspraken gemaakt om de diepe grondwateraanvulling te verbeteren. Verder neemt de provincie samen met de waterschappen maatregelen om het (regen) water langer vast te houden en het grondwatersysteem te voeden.

Evenwicht onder druk

Het is een taak van de provincie om ervoor te zorgen dat er voldoende schoon, zoet grondwater beschikbaar is voor economische en ecologische ontwikkeling. De hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken, moet in evenwicht zijn met de natuurlijke manier waarop het grondwater via regen, rivieren en ondergrond wordt aangevuld. Maar als gevolg van een aantal ontwikkelingen staat dat evenwicht momenteel onder druk.

Toenemende vraag

Het watergebruik door consumenten en de watervraag voor bier- en frisdrankindustrie nemen toe. In de droge maanden juli en augustus van dit jaar was het drinkwaterverbruik 35-40% hoger dan normaal. Veranderingen in de landbouw en de recente droogteperiode hebben ook geleid tot een grotere behoefte aan beregening. Beregening vindt overigens plaats uit ondiep grondwater.

Contact

Provincie: zuiniger omspringen met grondwater

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.