Windenergie

Daarmee maken de Staten de bouw van 28 windmolens aan weerszijden van de A16 mogelijk. Vele burgers maakten gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Christenunie-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van de PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen. De discussie in de Staten spitste zich met name toe op het gelopen proces en de mogelijke gevolgen voor omwonenden en dieren.

Windmolens aan weerszijde van de A16

De windmolens, die naar verwachting eind 2020 operationeel zijn, worden aan weerszijden van de A16 gebouwd in de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, geconcentreerd rond de knooppunten Klaverpolder, Zonzeel, Galder en Hazeldonk. Met ruim 100 Megawatt aan vermogen is het de bedoeling dat het project een substantiële bijdrage gaat leveren aan de afspraken tussen Brabantse gemeenten, provincie en het Rijk om in 2020 470,5 Megawatt aan windenergie te hebben gerealiseerd.

Provinciaal bestemmingsplan

Met de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16 geven de Staten groen licht om de windmolens te realiseren. Een Provinciaal Inpassingsplan is een soort bestemmingsplan op provinciaal niveau. In dit plan wordt aangegeven welke functies op een bepaalde locatie wel of niet toegestaan worden. Het plan vervangt (delen van) het gemeentelijke bestemmingsplan.

Lokale participatie

Een kwart van de opbrengst van de windmolens in het A16-gebied komt ten goede aan de lokale gemeenschap. Hiermee worden projecten ondersteund die de lokale energietransitie bevorderen.

Bekijk de provinciale pagina over het project Windenergie A16. /p>

Contact

Provinciale Staten stellen Provinciaal Inpassing Plan Windenergie A16 vast

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.