U kunt de vergadering terugkijken via brabant.nl/pslive.

Bespreekstukken met stemming

PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd: 

 • Statenvoorstel 56/18 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid (thema Bestuur en
  Financiën). Dit voorstel is unaniem aangenomen. Daarbij is amendement A1a, visie en daadkracht n.a.v. ZRK-rapport informatieveiligheid (PVV), unaniem aangenomen.
 • Statenvoorstel 57/18 Vertegenwoordiging PS in programmaraad Zuidelijke Rekenkamer (thema
  Bestuur en Financiën). Dit voorstel is unaniem aangenomen. 
 • Statenvoorstel 19/18 Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant (thema Natuur
  en Milieu). Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, CU-SGP stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

 • Ontwerpbesluit 54/18 Lijst Ingekomen Stukken periode 21 juni 2018 tot en met 22 augustus 2018
 • Ontwerpbesluit 49/18 Notulen van de PS-vergadering 29 juni 2018

Actuele moties 

Statenleden kunnen ook een motie indienen over een onderwerp dat niet op de agenda van Provinciale Staten staat. Dat heet dan een actuele motie. Op 14 september 2018 werd één actuele motie ingediend, te weten:

 • OOC passé (Partij voor de Dieren en andere fracties) : PS roepen GS op om haar inspanningen, om de mestfabriek van OOC/MACE in Oss te vestigen, te staken en geen Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen voor de mestfabriek van OOC/MACE. Bekijk de volledige motie. De fracties van PVV, GroenLinks, 50Plus en Partij voor de Dieren stemden voor. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA en CU-SGP stemden tegen. Daarmee is de motie niet aangenomen.

Contact

Overzicht besluiten Provinciale Staten 14 september 2018

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.