Acrobatiek met ballen

In het profiel is input meegenomen van een groot aantal van de overige Brabantse gemeenten en het culturele veld.

Brabant is een regio van makers, een innovatieve culturele regio. De provincie staat in de top 5 van Europese kennis- en innovatieregio’s en wil deze positie verstevigen met een hogere kwaliteit van leven. De innovatieve kracht is ook kenmerkend voor kunst en cultuur, zowel voor de bestaande disciplines als de nieuwere disciplines in onze regio. Onze festivals en makers behoren tot de (inter-)nationale top qua artistieke ontwikkeling en publieksbereik. Op het gebied van design, urban, dance en digitale kunst loopt Brabant voorop. De regio onderscheidt zich dus door een stevige makerstraditie waarbij innovatie, samenwerking en cross-overs tussen verschillende disciplines eerder regel dan uitzondering zijn.

Versterken

De komende jaren willen we die positie versterken en verder uitbreiden. Dat doen we door inzet op 4 gebieden: cultuureducatie, talentontwikkeling, publiekswerking en internationalisering. Daarnaast stemmen we, om aanvragen te vereenvoudigen, onderlinge regelingen op elkaar af en is er een gezamenlijke onderzoeksagenda 'Waarde van Cultuur'.

Deze programma’s zijn geen nieuwe aandachtsgebieden. Vaak gaat het om een continuering of versterking van een thema dat al prominent op de agenda staat bij afzonderlijke BrabantStad-partners. Met het oog op de verdere invulling van de programma’s wordt met de culturele sector samengewerkt. Die is immers aan zet voor de uitvoering ervan.

Samenwerking

Gedeputeerde Henri Swinkels namens de partners van BrabantStad: “Omdat de Brabantse structuren zijn verbonden aan de landelijke structuren, willen we dat het Rijk en de landelijke cultuurfondsen met ons meedoen. Een toekomstbestendig en sterker cultuursysteem kan zich niet enkel ontwikkelen vanuit Den Haag, maar evenmin enkel vanuit BrabantStad. Samenwerking is daarvoor noodzakelijk. We nodigen iedereen daarvoor uit.”

Bekijk het regioprofiel via de link hieronder.

Contact

Brabant stuurt regioprofiel cultuur naar minister

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.