De nieuwe gemeente zal in staat zijn om alle complexe, maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Daarom leggen Gedeputeerde Staten met vertrouwen een voorstel voor een herindelingsadvies tot fusie van Nuenen en Eindhoven voor aan Provinciale Staten.

De voorgestelde fusie tussen Nuenen c.a. en Eindhoven past in een brede beweging bij gemeenten om zich goed toe te rusten voor de maatschappelijke en sociaaleconomische uitdagingen van nu en in de toekomst. In sommige gevallen komen de betrokken gemeenten tot de conclusie dat herindeling daarvoor het beste middel is. Goede voorbeelden hiervan in Noord-Brabant in de afgelopen jaren zijn Geffen en Oss/Nuland en Vinkel en ‘s-Hertogenbosch, Meierijstad, Altena en Haaren.

In het geval van Nuenen deelde de provincie de conclusie van 2 onafhankelijke commissies, onderzoeken en de gemeenteraad zelf dat herindeling de voorkeursoptie voor de bestuurlijke toekomst is. De gemeenteraad van Nuenen is inmiddels in meerderheid voor zelfstandigheid. “Er ligt echter geen constructieve en toekomstgerichte visie onder de keuze van de gemeenteraad,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Bestuur), “De inwoners hebben volgens mij recht op een openbaar bestuur dat oprecht kritisch naar het eigen handelen durft te kijken en daaraan conclusies verbindt.” De provincie heeft daarom besloten om ondanks tegenstand vanuit het gemeentebestuur het proces van herindeling van Nuenen door te zetten.

Bestuurskracht

De nieuwe gemeente zal door haar bestuurskracht complexe, maatschappelijke vraagstukken kunnen oppakken. Dit varieert van economische structuurversterking tot een goed accommodatiebeleid voor cultuur en sport. Andere voorbeelden zijn de verdere ontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer. De ambities realiseren op het gebied van duurzaamheid. De woningbouw in goede banen leiden. Voortbouwen op de mooie resultaten van de gemeenschap rond Van Gogh. En het implementeren van de nieuwe Omgevingswet.

Een representatief onderzoek heeft laten zien dat er draagvlak is onder de inwoners van Nuenen voor een fusie met een andere gemeente. De meningen over met welke gemeente lopen uiteen. Veel mensen zijn voor een fusie met Eindhoven, maar anderen zien meer in een fusie met Son en Breugel of Geldrop-Mierlo en weer anderen willen zelfstandig blijven. Vanwege deze diverse meningen verwacht de provincie weinig toegevoegde waarde van het referendum van het gemeentebestuur. Die zal inwoners alleen maar bevragen op een fusie met Eindhoven en gaat bovendien voorbij aan de achterliggende vraag of de gemeente Nuenen zelfstandig kan blijven voortbestaan.

De indieners van de meeste zienswijzen op het herindelingsontwerp zijn afkomstig uit Nuenen en zijn tegen een fusie met Eindhoven. De provincie heeft in de Reactienota toegelicht hoe het herindelingsadvies antwoord geeft op de geuite aandachtspunten en zorgen. De provincie is – mede vanwege het representatieve onderzoek - terughoudend om uit de in totaal 667 ingediende zienswijzen de conclusie te trekken dat het draagvlak ontbreekt voor de herindeling

Vervolg

Provinciale Staten zullen het voorstel voor een herindelingsadvies voor het eerst bespreken op een themabijeenkomst op 26 oktober met het oog op besluitvorming eind november of begin december 2018. Bij een positief besluit van Provinciale Staten wordt het herindelingsadvies verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de minister het advies overneemt, start het l wetgevingstraject dat bij positieve besluiten van de Ministerraad, Tweede Kamer en Eerste Kamer resulteert in een herindeling op 1 januari 2021.

Contact

Fusie brengt noodzakelijke bestuurskracht voor Nuenen

Reacties (3)

 1. Erik-Jan Post
  Nuenen 19-10-2018 15:12 uur

  De fusieprojecten in bovenstaand stuk als voorbeeld genomen zijn dorpen met een inwonersaantal van 5000 of lager. Deze kunnen inderdaad niet zelfstandig blijven. Nuenen past NIET in dit voorbeeld met meer dan 23000 inwoners.
  Een enquete vanuit de provincie maar ook vanuit een bekende krant gaven beiden aan dat er voldoende draagvlak was binnen Nuenen voor een fusie. De gemeenteraadsverkiezingen gaven daar al een ander beeld van, maar de uitslag van het referendum stond haaks hierop.
  Agrumenten dat het emotie is om tegen te stemmen, of dat het een illusie is dat Nuenen door kan gaan zonder fusie met Eindhoven kunnen ook omgedraaid worden. Het is emotie om VOOR te stemmen. “Het is een rommeltje hier!” is het meest gebruikte argument om voor te stemmen, maar waarop is dat gebaseerd? De vraag waarom men in Nuenen ondanks de rommel toch woont? Het is toch wel heel fijn wonen, ik wil hier niet weg.
  De feiten liegen niet. Ik ben momenteel totaal niet overtuigd van de geweldige voordelen die een fusie met Eindhoven gaan opleveren.

 2. Rens kuijten
  Nuenen 18-10-2018 23:29 uur

  Steun volledig het voorstel van GS aan Prov.Staten. Nuenen kan niet op eigen kracht verder.Dat heeft ze de afgelopen jaren bewezen onder deze burgemeester, de raad en college. Geen bestuurskracht! Uitslag va n het referendum is puur gebaseerd op emotie, sentiment en intimidatie van de huidige coalitie, lees W70.

 3. Johan Pullens
  Nuenen 15-10-2018 21:15 uur

  Ben inwoner van Nuenen en ondersteun de fusieplannen. Vooral tegenstemmers hebben op initiatief van partij W70 campagne gevoerd en louter ingespeeld op emotie en angstgevoelens voor 'al het boze' dat de inwoners van Nuenen te wachten staat. Vooral tegenstemmers hebben daarom hun stem uitgebracht. Jammer, maar zo gaat dat bij een éénzijdig vanuit het tegen-kamp' opgezette enquete.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.