Daarnaast willen Gedeputeerde Staten in 2019 extra middelen uittrekken voor onder meer investeringen in het vastgoed van Van Gogh, rivierverruiming, West-Brabantse vaarwegen en arbeidsmigratie. Voor het volgend provinciebestuur is daarnaast voldoende financiële ruimte vrijgemaakt om nieuwe, eigen beleidskeuzes te maken.

Vandaag presenteerden Gedeputeerde Staten de meerjarig sluitende begroting, met een omvang van € 1,05 miljard aan Provinciale Staten. In een infographic schetsen GS de belangrijkste mijlpalen voor het jaar 2019. In financieel opzicht staat Brabant er gezond voor. De begroting laat meerjarig een sluitend evenwicht van lasten en baten zien.

Nieuwe begrotingsvoorstellen

“De afspraken uit het bestuursakkoord zijn voor het overgrote deel uitgevoerd of in gang gezet,” legt Erik van Merrienboer, gedeputeerde Financiën uit. “Maar de maatschappelijke opgaven in Brabant kunnen op onze volle aandacht blijven rekenen. Bijvoorbeeld op gebied van klimaat en energie, economie en arbeidsmarkt, wonen en leegstand, slimme mobiliteit en sociale veerkracht. Ook in het laatste deel van de bestuursperiode spelen we daarom in op kansen en ontwikkelingen.” Gedeputeerde Staten stellen daarom aan Provinciale Staten voor middelen en capaciteit beschikbaar te stellen voor de volgende nieuwe begrotingsvoorstellen:

 • De provincie wil op korte termijn afspraken maken met het Rijk over nieuwe rivierverruimingsprojecten langs de Maas. Naast het vergroten van de waterveiligheid gaat het om het ruimtelijk-economisch verbeteren van het gebied. In de begroting is € 7,7 miljoen euro gereserveerd als aandeel van de provincie. GS stellen voor eenmalig € 6,6 miljoen en € 0,5 miljoen structureel beschikbaar te stellen voor het op orde brengen en houden van het onderhoud van de vaarwegen in West-Brabant.
 • De vrijetijdseconomie in Brabant groeit, in omzet en in banen. In de begroting is € 4 miljoen gereserveerd voor een investering in het vastgoed van Van Gogh, om het aanbod voor (buitenlandse) bezoekers verder te versterken. Daarnaast willen GS vier jaar lang € 0,5 miljoen beschikbaar stellen voor iconenbeleid.
 • GS stellen voor de plannen voor Mindlabs, een kenniscentrum van onderwijs en bedrijfsleven voor interactieve technologie en menselijk gedrag in de Spoorzone Tilburg, financieel te ondersteunen. De hoogte van het investeringsbedrag is nog onderwerp van gesprek met de betrokken partijen. 
 • Om de Zuiderwaterlinie meer zichtbaar en beleefbaar te maken stellen GS voor € 2,25 miljoen reserveren. 
 • Voor het inrichten van een bestuurlijke regiegroep op gebied van arbeidsmigratie en het ondersteunen van regionale tafels over dit thema, stellen GS voor 2 jaar lang € 0,3 miljoen uit te trekken.

Provinciale Staten bespreken de begroting 2019 op 9 november 2018. De volledige begroting en begrotingsstukken zijn te vinden op www.brabant.nl/begroting.

Contact

Begroting 2019: blijven investeren in Brabantse opgaven

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.