Voor het provinciaal mestbeleid is er meer ruimte nodig voor mestbewerking op geschikte locaties. Geschikte locaties zijn - volgens de provincie - veehouderijbedrijven die hun eigen ter plaatse geproduceerde mest bewerken en bedrijventerreinen met de juiste milieucategorie voor grootschalige mestbewerking. Het bedrijventerrein Elzenburg-De Geer is wat betreft de milieucategorie en de ontsluiting voor weg- en watertransport geschikt voor mestbewerking. De gemeente wilde de komst van een mestbewerkingsinstallatie verhinderen en paste daarom het bestemmingplan van het bedrijventerrein aan. De provincie heeft de wijziging van het bestemmingsplan nu teruggedraaid via een zogenaamde reactieve aanwijzing.

De reactieve aanwijzing staat wat de provincie betreft los van de vergunningsaanvraag van OOC BV voor een mestverwerkingsinstallatie op het bedrijventerrein. Ook zonder die aanvraag zou het provinciebestuur de provinciale belangen van het mestbeleid geborgd hebben met een reactieve aanwijzing.

De beoordeling van de vergunningsaanvraag van OOC BV start wanneer de initiatiefnemer een aanvraag heeft ingediend die aan alle vereisten voldoet. Dat is nog niet het geval.

Belanghebbenden kunnen desgewenst beroep instellen tegen de reactieve aanwijzing en een verzoek indienen bij de Raad van State voor een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening heeft een tijdelijk schorsende werking op de reactieve aanwijzing.

Contact

Aanpassingen bestemmingsplan Elzenburg-de Geer ongedaan gemaakt

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.