Overzicht van afspraken BO MIRT

De A67 tussen Eindhoven en Geldrop wordt gedeeltelijk verbreed van 2 naar 3 rijstroken. Daarnaast hebben rijk en de provincie besloten om samen € 37 miljoen extra te investeren in de N65 tussen Vught en Haaren. Voor het verbeteren van het OV-netwerk zijn onder andere afspraken gemaakt over de ondertunneling van 2 spoorwegovergangen in Gilze-Rijen.

Bereikbaarheid Brabant

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Wederom hebben we goede afspraken kunnen maken met de ministers en de staatssecretaris tijdens het jaarlijkse BO Mirt-overleg (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). We zijn niet naar Den Haag gegaan om ons handje op te houden, maar hebben samen gezocht naar goede oplossingen. We zijn ook bereid daar onze nek voor uit te steken en zelf de beurs te trekken om Brabant ook in de toekomst bereikbaar te houden en de verkeersveiligheid te verbeteren. Vorig jaar hebben we al afspraken gemaakt over de verbreding van de A2 tussen Deil en Vught en de snelle aanpak van de A58 tussen Breda en Tilburg. Onze inzet om realistische oplossingen en goede deals voor te stellen aan het Rijk heeft ook dit jaar weer tot vruchtbare resultaten geleid.”

Uitbreiding A67 Leenderheide – Zaarderheiken

Om de toenemende files op de A67 tussen Eindhoven en Zaarderheiken aan te pakken wordt de weg verbreed van 2 naar 3 rijstroken tussen Eindhoven en Geldrop. Van der Maat: “Natuurlijk heeft een gehele verbreding van de A67 tot aan Asten en misschien zelfs Venlo de voorkeur, maar die optie past nu niet in het beschikbare budget. Daarnaast blijkt dat een gedeeltelijke verbreding tot Geldrop voorlopig voldoende is om de dagelijkse files op te lossen. Wel blijft een volledige verbreding bespreekbaar in wordt dusdanig opgenomen in de Structuurvisie."

N65 Vught – Haaren

Het Rijk heeft daarnaast ook ingestemd met het voorstel van de provincie en de gemeenten Vught en Haaren om samen € 37 miljoen extra te investeren in de aanpak van de Rijksweg N65 Vught – Haaren. Deze bijdrage komt bovenop het reeds gereserveerde budget van € 108 miljoen voor dit project. Lees ook: Rijk en regio investeren € 37 miljoen extra in aanpak N65

Minder Hinder Aanpak

Alle afspraken hebben als gevolg dat er de komende 10 jaar aan veel wegen en spoorwegen in Zuid-Nederland wordt gewerkt. Christophe van der Maat: “Er wordt straks ongeveer tegelijkertijd aan de A2, de A58, de A67, de N65/PHS en de A27 gewerkt. We moeten voorkomen dat Brabant tijdens deze werkzaamheden op slot gaat en onbereikbaar wordt. Daarom hebben we met de minister afgesproken dat we als rijk, provincie en gemeenten samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen een Minder Hinder-programma maken. Dat houdt in dat we wegwerkzaamheden goed op elkaar afstemmen, werkgevers betrekken om hun werknemers op andere tijden of op andere manieren te laten reizen en we nieuwe technieken toepassen en diensten aanbieden om het verkeer goed te managen en gebruikers goed te informeren.”

Spoorwegovergangen Rijen

In het kader van het programma Hoogfrequent Spoor (PHS) zal het aantal treinen tussen Breda en Tilburg de komende jaren verder groeien tot 12 tot 15 treinen per richting per uur. Dat is goed voor de bereikbaarheid, maar heeft negatieve gevolgen voor Rijen. Daarom is afgesproken dat rijk en regio beide financieel bijdragen aan het ondertunnelen van de Oosterhoutseweg en de Julianastraat. Zo kunnen treinen en wegverkeer elkaar veilig en zonder hinder kruisen.

Eindhoven Internationale Knoop XL

Rijk en regio hebben de ambitie om het Centraal Station in Eindhoven de komende jaren te ontwikkelen tot een internationale knoop XL. Dit is nodig om aan de vraag naar meer en betere OV te kunnen voldoen. Het ministerie zal ProRail opdracht geven om er voor te zorgen dat de intercity tussen Eindhoven en Düsseldorf kan keren, de regio een tracébesluit voorbereidt voor een hoogwaardige OV-verbinding met Eindhoven Airport en Brainport Industries campus.

Fiets

Om meer mensen te stimuleren om te fietsen komen er meer fietsenstallingen bij onder andere de stations van Gilze-Rijen en Deurne en worden plannen voorbereid voor inpandige fietsenstallingen bij de stations van Breda, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Daarnaast investeert het rijk € 1,85 miljoen in de snelfietsroute Breda – Tilburg.

Parking voor vrachtwagens

Binnen 5 jaar wordt een netwerk van truckparkings gerealiseerd om het tekort aan truckparkeerplaatsen op te heffen. Voor 4 locaties is reeds een subsidie bij de EU aangevraagd.

Logistieke knooppunten Moerdijk en Tilburg

Staatssecretaris Van Veldhoven stelt maximaal € 7 miljoen beschikbaar om het spooremplacement bij Moerdijk uit te breiden zodat hier meer ruimte ontstaat om goederen van een vrachtwagen op de trein te verplaatsen. De provincie investeert daarnaast in de uitbreiding van de spoorterminal op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk.
 
Een volledig overzicht van alle gemaakte afspraken is te vinden in een brief waarmee minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer informeren.

Contact

Rijk en provincie pakken samen infrastructurele knelpunten aan

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.