N69_Erik van der Burgt

Bij het aanleggen en onderhouden van provinciale wegen onderzoekt de provincie ook steeds de mogelijkheden om de geluidshinder voor bewoners in de directe omgeving te beperken. De geluidsdrempel is daarbij vastgesteld op 65 dB. Maar om deze ook in de toekomst niet te overschrijden, wil de provincie geluidsbelastingen hoger dan 60 dB voorkomen of verhelpen.

Rondwegen

Dat kan op verschillende manieren. Het grootste positieve effect heeft het aanleggen van rondwegen/omleidingen; simpelweg omdat de betrokkenen dan verder van de weg af komen te zitten. Inwoners van Valkenswaard (N69), Baarle-Nassau (N260/N639), Zevenbergen (N285) en Dongen/Oosterhout (N629) gaan daar de komende jaren de voordelen van ondervinden. Andere geluidreducerende maatregelen zijn het gebruik van ‘stil asfalt’ en het aanleggen van geluidswallen/-schermen.

Subsidieregeling

Op sommige locaties is het om praktische redenen onmogelijk de geluidsbelasting voldoende terug te dringen. De betreffende bewoners kunnen gebruikmaken van een (nog op te stellen) subsidieregeling om maatregelen aan de gevel te laten treffen die zorgen voor een aanvaardbaar geluidsniveau in de woning. De bewoners die hiervoor in aanmerking komen worden actief door de provincie benaderd.

Tervisielegging

Het Ontwerp Actieplan Geluid 2018-2023 ligt vanaf 1 november 2018 tot en met 13 december 2018 ter inzage op het Provinciehuis van Noord-Brabant. U kunt het plan dan ook bekijken op www.brabant.nl/terinzage. Iedereen kan over het Ontwerp Actieplan tot en met 13 december 2018 schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch.

Contact

Provinciale wegen: minder geluidshinder

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.