De voorstellen zijn behandeld tijdens de Statendag van 8 november 2018. Stemming over de voorstellen heeft plaatsgevonden op 9 november 2018. Later vandaag vindt nog de begrotingsbehandeling 2019 plaats. U kunt de vergadering terugkijken via brabant.nl/pslive.

Bespreekstukken met stemming

PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

 • Statenvoorstel Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV en ChristenUnie-SGP stemden tegen. Tijdens het debat over dit voorstel werd een motie van wantrouwen tegen gedeputeerde Van den Hout ingediend door de PVV. De motie werd verworpen, 46 Statenleden stemden tegen en 7 Statenleden stemden voor.
 • Statenvoorstel Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen. 
 • Statenvoorstel Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving
  Dit voorstel is aangenomen. Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV, 50PLUS en Partij voor de Dieren stemden tegen. 
 • Statenvoorstel Derde wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008
  Dit voorstel is aangenomen. Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

 • Ontwerpbesluit Lijst Ingekomen Stukken periode 23 augustus 2018 t/m 12 september 2018    
 • Ontwerpbesluit Lijst Ingekomen Stukken periode 13 september 2018 t/m 10 oktober 2018
 • Ontwerpbesluit Notulen van de PS-vergadering 31 augustus 2018
 • Ontwerpbesluit Notulen van de PS-vergadering 14 september 2018
 • Ontwerpbesluit Invullen positie plaatsvervangend voorzitter PS

Contact

Overzicht besluiten Provinciale Staten 9 november 2018

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.