Commissaris van de Koning Wim van de Donk over slimmer samenwerken in het buitengebied.

Slimmer samenwerken van alle betrokken partijen is daarbij belangrijk. Ook het publiek zou een belangrijkere rol moeten spelen in het ‘horen, zien en melden’ van verdachte situaties.

‘Het buitengebied is van ons allemaal. We moeten hier veel slimmer en effectiever samenwerken om het criminelen moeilijk te maken. Als we zo doorgaan, lachen ze ons gewoon uit’ aldus Van de Donk.

Illegaal gedrag

Hij sprak donderdag, samen met gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu) voor een gehoor van meer dan 200 deelnemers, onder wie een groot aantal toezichthouders en bijzondere opsporingsambtenaren van gemeenten, waterschappen en natuurbeheerorganisaties. Deze groep krijgt in de Brabantse buitengebieden steeds vaker te maken met het dumpen van drugsafval en andere rotzooi, stroperij, mestfraude, wildcrossen en andere vormen van illegaal gedrag. Ook de agressie tegenover toezichthouders neemt toe. Daarbij komt dat hun werk in de praktijk vaak wordt bemoeilijkt door gemeentegrenzen en wet- en regelgeving.

Extra geld

Van de Donk vroeg ook aandacht voor de veiligheidsuitrusting waarmee toezichthouders op pad worden gestuurd en constateerde dat niet alle gemeenten daarin dezelfde lijn hanteren. Iets waarover hij graag in gesprek wil gaan met de burgemeesters. Provinciale Staten stelden in april een bedrag van € 2,7 miljoen beschikbaar om de komende 2 jaar een extra impuls te geven aan toezicht en handhaving in het buitengebied.

Contact

Toezicht in buitengebied vraagt om slimmer samenwerken

Reacties (2)

 1. webredactie
  15-06-2018 09:12 uur

  De provincie Noord-Brabant heeft beleid voor drones tussen 25 en 150 kg. Hierin is opgenomen dat deze niet mogen opstijgen/landen in NNN-, Natura2000- en stiltegebieden. Op basis van de Luchtvaartwet is de provincie echter alleen bevoegd gezag voor het opstijgen en landen van drones in genoemde gewichtsklasse. In andere gevallen is op basis van de Luchtvaartwet geen ontheffing nodig van de provincie.
  Wel kan een vergunning of ontheffing nodig zijn van de provincie op grond van de Wet natuurbescherming. Een vergunning kan nodig zijn als het vliegen met drones een effect kan hebben op beschermde dieren en leefgebieden waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Deze vergunning wordt alleen verleend als significante effecten op de beschermde dieren en leefgebieden binnen het Natura 2000-gebied zijn uit te sluiten. Dit moet door de aanvrager o.a. onderbouwd worden met een passende beoordeling zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming. Daarnaast kan ook een ontheffing van de provincie nodig zijn als het vliegen een verstorend effect heeft op overige (niet aangewezen) beschermde soorten binnen een Natura-gebied of op beschermde dieren die buiten het Natura 2000-gebied voorkomen.

 2. landgoed de moeren
  zundert 25-05-2018 21:49 uur


  Bezoekers van het buitengebied die met drones op het terrein komen neemt toe.
  wat is het standpunt van de provincie inzake drones in het buitengebied?
  Veroorzaken drones schade aan de Flora en Fauna ?
  Mocht dat zo zijn zijn de bezitters van drones daarvan op de hoogte en de handhavers?

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.