De fietstochten voeren langs verschillende kijkpunten, waar met banners wordt getoond waar de windmolens komen te staan en hoe ze er in het landschap uitzien. Iedere fietsexcursie is ongeveer 10 kilometer lang en gaat naar één van de drie geplande windmolenclusters. De excursies vertrekken om 16.00 uur, vanaf de volgende locaties:

  • Startpunt fietsroute knooppunt Klaverpolder: parkeerplaats station Lage Zwaluwe, Westelijke Parallelweg, Zevenbergschen Hoek.
  • Startpunt fietsroute knooppunt Zonzeel / locatie Nieuwveer: café Elsakker, Nieuwveerweg 2, 4841 KA Prinsenbeek
  • Startpunt fietsroute knooppunt Galder / Hazeldonk: parkeerplaats Galderse meren, Rijsbergsebaan 15, Breda

Ook gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) neemt deel aan de fietstocht naar de locaties Zonzeel en Nieuwveer.

Aanmelden voor de fietstocht
Deelnemers worden verzocht met eigen fiets te komen. Op het station Lage Zwaluwe (fietsroute Klaverpolder) zijn OV-fietsen beschikbaar.

Virtual Reality

Behalve tijdens de fietsexcursies, is ook via de website www.brabant.nl/VRwindmolens alvast te zien hoe de windmolens er in het landschap uit gaan zien. De geplande windmolens zijn op deze website door middel van virtual reality vanaf meer dan 100 verschillende kijkpunten te bekijken.

Kenniscafé

Na de fietsexcursies vindt voor belangstellenden om 19.00 uur een kenniscafé plaats in buurthuis De Koe, Ambachtenlaan 1 in Breda. Het kenniscafé gaat over het concept ontwerp-Inpassingsplan van Windenergie A16.

Inspraak start medio juni

Over het concept ontwerp inpassingsplan vindt op dit moment (wettelijk) vooroverleg plaats. Nadat de inbreng van de partners waarmee dit overleg wordt gevoerd, is verwerkt in het plan, nemen Gedeputeerde Staten in juni een besluit over het ontwerp Inpassingsplan. Het plan wordt vanaf dat moment gedurende 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Nadat de zienswijzen zijn verwerkt nemen Provinciale Staten in het najaar een besluit over de vaststelling van het inpassingsplan.

Contact

Fietsexcursie langs windmolenlocaties A16

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.