Varkentjes

Zij hebben signalen hadden ontvangen dat metingen van Wageningen Universiteit zouden laten zien dat combiluchtwassers beduidend minder goed werken in het verminderen van geuroverlast dan de officiële emissiefactor, zoals vastgesteld door het Rijk.

Duidelijkheid over de werking

De provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten hebben de omgevingsdiensten verzocht om bij vergunningsaanvragen met combiluchtwassers dit bestuurlijk aan te kaarten zodat in gesprek met de ondernemer gezocht kan worden naar een alternatief. De Brabantse overheden hebben het rijk gevraagd om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de werking van combiluchtwassers.
Dit is van direct belang voor hoe om te gaan met nieuwe aanvragen. Vervolgens is er de vraag aan het rijk wat dit betekent voor reeds legaal geïnstalleerde combiluchtwassers. De inschatting van de provincie en gemeenten is dat een derde van alle varkens in Noord-Brabant gehouden wordt in een stal met een combiluchtwasser.

End-of-pipe-maatregel

Een combiluchtwasser is een apparaat dat op verschillende manieren, biologisch of chemisch, ammoniak en geur uit de stallucht filtert. Het staat ook wel bekend als een end-of-pipe-maatregel omdat het emissies afvangt in plaats van voorkomt. De provincie Noord-Brabant stimuleert innovatieve stalsystemen die emissies, zoals geur, ammoniak, fijn stof en methaan bij de bron aanpakken. Recentelijk is hiervoor samen met VNO-NCW Brabant Zeeland, ZLTO, FME een taskforce opgericht. De provincie wil ook met directe subsidies dergelijke innovaties stimuleren. De aanpak van emissies bij de bron is beter voor het stalklimaat, dus voor de boer en de dieren.

Contact

Provincie en gemeenten terughoudend met combiluchtwassers

Reacties (1)

 1. h.bartlema
  binnenmaas 23-03-2018 10:07 uur

  Deze end of the pipe oplossing levert echter wel een uitstekende kunstmestvervanger en is voor de open teelten een front of the pipe oplossing. Graag reken ik de merites voor de verduurzaming van de lichtwassers voor.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan reactie laten verwijderen .