Dit bedrijf gaat verder met de ontwikkeling van KVL onder de noemer ‘Ambachtsplaats 2.0. Ook ontwikkelt het bedrijf het niet monumentale en enige nog niet gerenoveerde U-gebouw tot een hotel met sport- onderwijs- en expositiefaciliteiten en appartementen.

Gedeputeerde Staten besloten tot de voorgenomen verkoop van 4 gebouwen aan Polimeks: het Hoofdgebouw, het U-gebouw, het Ketelhuis en de Brandweergarage. Voor de 2 andere gebouwen, het Leerlokaal en de Ververij/Looierij, zijn al andere toekomstige eigenaars gevonden. Het U-gebouw heeft als enige geen monumentale status en is daarom nog niet gerestaureerd. In dit gebouw wil Polimeks een hotel realiseren met appartementen, expositieruimten, een kleinschalige foodmarket, een ondergrondse parkeergarage en faciliteiten voor educatie, sport en wellness. Het bedrijf won de verkoopprocedure door enerzijds een kwalitatief goed plan en anderzijds een goed bod, van €14.025.000, in te dienen.

Verblijven, verbreden en verbinden

Voor de planvorming voor KVL zocht het wereldwijd opererende bedrijf Polimeks samenwerking met architectenbureau Asure Netherlands in Eindhoven. Cem Siyahi, Vice Chairman voor Polimeks is trots op de voorlopige gunning: “Wij zijn al bij het eerste bezoek enthousiast geraakt over KVL. De gebouwen ademen niet alleen een lange historie, maar ook een enorme energie en diversiteit. Deze dynamiek willen we voortzetten, maar ook versterken. Ons plan voor het U-gebouw is daarom gestoeld op drie functies: verblijven, verbreden en verbinden. Wij zullen, met U-gebouw als centraal hart, zorgvuldig met KVL omgaan en het doorontwikkelen naar een plek met internationale kracht. Hier willen we met onze wereldwijde opgedane kennis en ervaring voor een lange tijd een bijdrage aan leveren!”

Toen de provincie in 2013 volledig eigenaar werd van het voormalige, deels rijksmonumentale, complex, besloot de provincie om de herbestemming, exploitatie en het beheer van het erfgoedcomplex in eigen beheer uit te voeren, in een periode waarin in de markt geen investeerders te vinden waren. Inmiddels huren meer dan 60 ondernemers bedrijfsruimte in de ‘Ambachtsplaats voor creativiTIJD’. “Het komt zelden of nooit voor dat een overheid een erfgoedcomplex niet alleen wind- en waterdicht maakt tot er een koper gevonden is, maar ook zelf als ontwikkelende en risicodragende partij optreedt. Maar daardoor is het wel gelukt om KVL in een tijd van economische recessie een nieuw hoofdstuk te geven.” licht gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ontwikkelbedrijf) toe. “Begin 2017 diende het moment zich aan om de gebouwen in goede staat en onder de juiste omstandigheden in de markt te zetten.”

Impressie van het toekomstige KVL Oisterwijk

Industrieel erfgoed

Het KVL-complex was ooit één van de grootste leerfabrieken van Europa. Gedeputeerde Henri Swinkels (Erfgoed): “Het erfgoedbeleid van de provincie Noord-Brabant gaat uit van de verhalende en verbindende kracht van erfgoed. Door iconen te restaureren en herbestemmen willen we de verhalen van Brabant levend houden voor volgende generaties. Bij grote erfgoedcomplexen doen we dat met het programma De Erfgoedfabriek. Hier ligt een prachtig verhaal over verschillende generaties. KVL is een plek waar inwoners van Oisterwijk en omgeving werkten, lachten, ruzie maakten, relaties kregen. Bovendien is dit een icoon van de leerverwerkende sector, een belangrijk complex dus voor de geschiedenis van Brabant. Dat was waarom De Erfgoedfabriek het complex aankocht, restaureerde en een prachtige herbestemming gaf.”

Van Merrienboer vult aan: “Het is mooi om te constateren dat het concept van de ambachtsplaats op warme belangstelling van de markt mag rekenen. Met de verkoop komt het beheer en de verdere ontwikkeling in handen van een marktpartij die de waarde van het huidige concept onderstreept en verder ontwikkelt. En die bovendien een goede prijs betaalt. Precies zoals het in 2013 bedoeld en bedacht was.”

Contact

Nieuwe eigenaar voor voormalige leerfabriek KVL Oisterwijk

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.