Het gaat om een groot aantal herontwikkelingslocaties, in totaal zo’n 124 hectare, in het centrum van de stad Breda. Daarbij horen het Havenkwartier en het Corbion-terrein, maar ook de voormalige Koepelgevangenis, een deel van de locatie Seeligkazerne, de transformatie van kantoren aan de Markendaalseweg, het voormalig belastingkantoor en binnenkort de voormalige rechtbank. Er liggen veel kansen voor deze gebieden, gelegen in de directe omgeving van het internationaal treinstation.

Meerdere opgaven

De samenwerking tussen gemeente en provincie concentreert zich op meerdere thema’s: economie, energietransitie, transformatie van leegstaand vastgoed, klimaatadaptatie, mobiliteit en sociale innovatie. Doel van de samenwerking is om oplossingen te bundelen  in een gezamenlijk plan van aanpak en projectenplan.  Brainport Eindhoven en het internationale vervoersknooppunt Breda zijn belangrijke pijlers voor de ontwikkel- en innovatiekracht van Brabant. De provincie benadrukt al geruime tijd het bovenlokale belang van de (her)ontwikkeling van de centrumgebieden in de grote steden in Brabant. De overeenkomst maakt deel uit van de afspraken die recent werden vastgelegd in de Stedelijke Agenda BrabantStad. 

Brabantse Agenda wonen

Gedeputeerde Erik van Merrienboer: “Het gaat hier in potentie om een toplocatie, niet alleen voor Breda, maar voor het vestigingsmilieu in de hele regio. Het gaat om 21e eeuws wonen en werken en het ten volle benutten van de internationale treinverbindingen die Breda biedt. Om deze plek daadwerkelijk ‘top’ te maken moeten we wel samen de schouders zetten onder een complexe gebiedsopgave met veel uitdagingen op gebied van energie, water, transformatie en mobiliteit.” In lijn met de Brabantse Agenda Wonen werkt de provincie Noord-Brabant actief mee aan diverse transformatieprojecten in Brabantse steden, waarbij met name de leegstandsproblematiek in de zeven middelgrote steden om aandacht vraagt. Zo werkt de provincie ook samen met de gemeente Oss aan het transformatieproject Walkwartier. 

Niet gemeente alleen

Wethouder Alfred Arbouw: “In de Bredase centrumgebieden liggen enorme kansen, voor de stad en de regio. De gebieden bieden ruimte voor de stedelijke uitdagingen in een compacte stad, en ook voor aantrekkelijke vestigingsmilieus voor ook (inter)nationale bedrijvigheid. De complexiteit van de transformatie van deze Bredase centrumgebieden is echter groot. We hebben het dan over ruimtelijke en fysieke onderwerpen zoals een duurzame bereikbaarheid en de verbindingen met de regio, over de wateropgave en de nodige milieuvraagstukken. Maar ook over zaken als een goede mix van functies in deze gebieden, het zoeken naar nieuwe woon-werklandschappen en het belang van een aantrekkelijk rivierlandschap als kwaliteitsdrager  voor deze ontwikkelingen. Vandaar de titel ‘Breda Markstad’. Ook is de realisatie van deze ontwikkelingen afhankelijk van aanzienlijke investeringen. De centrumontwikkelingen in Breda zijn van een zodanige omvang dat deze door de gemeente alleen niet te dragen zijn. Ik ben dan ook blij dat we samen met de provincie Noord-Brabant dit partnerschap aangaan om kennis, kunde, kwaliteiten en krachten samen te brengen”. 

Contact

Gemeente en provincie werken samen aan ‘Breda Markstad’

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan reactie laten verwijderen .