Dat blijkt uit een onderzoek dat de provincie Noord-Brabant heeft laten uitvoeren naar de kosteneffectiviteit van milieutaken.
Gedeputeerde Staten legden deze week het onderzoeksrapport ‘De staat van het mandaat’ voor aan Provinciale Staten. Provinciale Staten vroegen om dit onderzoek naar aanleiding van een motie die april vorig jaar werd aangenomen. De drie Brabantse omgevingsdiensten voeren in opdracht van de provincie en gemeenten taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Conclusies

Uit de ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat de omvang van het overgedragen takenpakket en het mandaat niet bepalend zijn voor het doelmatig en efficiënt uitvoeren van de taken, hoewel meer uniformiteit in de werkprocessen de uitvoeringskosten wel omlaag zou kunnen brengen. Meer winst is volgens de onderzoekers te behalen met meer eenduidige werkafspraken, betere afstemming, heldere opdrachtformuleringen die door partijen op dezelfde manier worden begrepen en het op orde hebben van de eigen bedrijfsvoering. Ook liggen er verbeterkansen op het gebied van digitalisering en innovatie.

Veel verschillen

Er bestaan veel verschillen tussen het aantal taken en het mandaat dat Brabantse gemeenten bij de drie Omgevingsdiensten beleggen. Veel gemeenten en ook de provincie besteden meer taken uit dan het landelijk verplichte basispakket en geven de omgevingsdienst(en) ook vergaande beslissingsbevoegdheid over vergunningaanvragen en handhavingsbesluiten.
Het onderzoek moest duidelijk maken of de omgevingsdiensten voldoende efficiënt omspringen met het geld dat zij van provincie en gemeenten krijgen. Het onderzoek kan gemeenten ook helpen bij hun afwegingen over de mandatering en het takenpakket dat zij bij de Omgevingsdiensten onderbrengen.

Contact

Verbetervoorstellen voor werkprocessen milieutaken

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.