Hieronder treft u een overzicht aan van de besluiten, inclusief aangenomen moties die Provinciale Staten (PS) op 29 juni 2018 hebben genomen. U kunt de vergadering terugkijken via www.brabant.nl/pslive

Bespreekstukken met stemming

PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

 • Statenvoorstel 31/18 Conceptbegroting 2019 Gemeenschappelijke regeling regiotaxi Brabant Noordoost, zienswijze PS.
  Dit voorstel is unaniem aangenomen.
 • Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden tegen. Daarbij zijn motie M1a ‘Mitigerende maatregelen combineren met energietransitie’ en motie M2 ‘Optimalisatie leefomgeving omwonenden’ aangenomen.
 • Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering.
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks en 50PLUS stemden voor. De fracties van PVV, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant stemden tegen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

 • Ontwerpbesluit 37/18 Notulen van de PS-vergadering 20 april 2018

Contact

Besluiten Provinciale Staten 29 juni 2018

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.