U kunt de vergadering terugkijken via www.brabant.nl/pslive.

Actuele motie

Statenleden kunnen een motie indienen over een onderwerp dat niet op de agenda van Provinciale Staten staat, genaamd een actuele motie. Op 1 juni 2018 werd de actuele motie M1a ‘Niet boren naar gas in Brabant’ ingediend (GroenLinks en andere fracties).
De motie werd aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen. Bekijk de volledige motie.

Bespreekstukken met stemming

PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

 • Statenvoorstel 17/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van de PVV en ChristenUnie/SGP waren niet bij de stemming aanwezig.

 • Statenvoorstel 24/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van de PVV en ChristenUnie-SGP waren niet bij de stemming aanwezig.

 • Statenvoorstel 25/18 Negende wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010
  Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van de PVV en ChristenUnie-SGP waren niet bij de stemming aanwezig.

Voorstellen zonder beraadslaging

 • Ontwerpbesluit 33/18 Notulen van de PS-vergadering 6 april 2018

 • Ontwerpbesluit 36/18 Lijst Ingekomen Stukken periode 5 april 2018 tot en met 18 april 2018

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

Contact

Besluiten Provinciale Staten 1 juni 2018

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.