Wilde zwijnen

Dat werd duidelijk tijdens een overleg, gisteren, tussen gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Milieu en Water) en burgemeester Verhoeven van Heeze-Leende, die voorzitter is van de Zwijnentafel.
Om op regionaal niveau passende maatregelen te kunnen nemen, werden in 2015 drie zwijnentafels opgericht: in Heeze-Leende, Gemert-Bakel en Asten. De zwijnentafels zijn overleggen waarin alle betrokken partijen met elkaar naar oplossingen zoeken. Onder meer gemeente, ZLTO, jagers en natuurbeheerorganisaties zijn er in vertegenwoordigd. In Heeze-Leende en in Gemert-Bakel heeft dit geresulteerd in een vastgesteld gebiedsplan wilde zwijnen.

Pilots

Ondanks dat de provincie alle mogelijke, wettelijk toegestane wijzen van bejaging inzet, neemt het wilde zwijn in Noord-Brabant in aantal toe, met alle problemen van dien. De Zwijnentafel Heeze-Leende is daarom voorstander van een pilot waarin onder strenge voorwaarden drukjacht toegestaan wordt. Daarbij worden zwijnen op een rustige manier verstoord waardoor ze geleidelijk hun rustplek verlaten en zich niet vluchtend over grote afstand bewegen. Hierdoor is meer tijd beschikbaar voor het afschot en kan het effectiever en veiliger gebeuren.
Volgens burgemeester Verhoeven is er ook behoefte aan een pilot voor vereenvoudiging van de schadeafhandeling, bijvoorbeeld door een collectieve schademelding en aan een ‘innovatiepotje’, gevuld door de deelnemende partijen. Daaruit zouden bepaalde creatieve/ongebruikelijke maatregelen betaald kunnen worden om schade door zwijnen te voorkomen. Het accent zou hierbij moeten liggen op preventie.

Aanpassing beleid

Gedeputeerde Van den Hout liet weten onder een aantal voorwaarden aan deze pilots mee te willen werken. De Faunabeheereenheid zal binnenkort een advies uitbrengen voor aanpassing van het wilde zwijnenbeheer in Noord-Brabant. De pilots zullen daarmee in lijn moeten zijn.

Contact

Voorstel maatregelen wilde zwijnen Heeze-Leende

Reacties (5)

 1. vastgoedmeisje
  08-08-2018 03:08 uur

  walgelijk. belachelijk. en die overlast is denkbeeldig. de zwijnen zijn zeker zelf uitgezet. brabant is overgenomen door een leger kakkers van de kouwe kak.

 2. henk
  neede 16-07-2018 11:11 uur

  nee goede zaak drukjacht

 3. m de vet
  13-07-2018 15:44 uur

  In het adviesprogramma van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (21/11/2017) lees ik onder adviesthema 'gebiedsgericht faunaschadebeleid: "Belangrijkste oorzaak lijkt een onvoldoend samenhangende aanpak (in relatie tot het totale natuurbeheer) en onvoldoende gebiedsgerichte benadering. Tevens spelen sterke culturele opvattingen over de fase van de aanpak een rol: zowel in de beleidsvorming als de uitvoering is het proces veelal curatief / reactief ingestoken en niet op de voorkant van het beheer (proactief / preventief)."
  Bij reactief wilde zwijntjes 'oogsten' slaat m.i. de balans tussen de bescherming van natuurlijk in het wild levende dieren en de faunaschadebestrijding te ver door... "Als je enige gereedschap een hamer (jachtgeweer) is, ziet elk probleem eruit als een spijker (kogel)."

 4. S. van Voorthuizen
  Soest 11-07-2018 09:48 uur

  Dat drukjacht een ‘bewezen’ goede manier is, is ? Onwaar. Uit de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten blijkt dat een meerderheid van de mensen natuurlijke populaties wil in plaats van bejaging. André Donker van Natuurmonumenten: “Als je niet jaagt krijg je totaal geen problemen: niet in ecologische zin, niet in economische zin bij de landbouw en ook niet wat betreft het aantal verkeersslachtoffers. Jozef Keulartz van de Wageningen Universiteit constateert dat het aantal aanrijdingen juist toeneemt wanneer er wordt gejaagd. “

 5. L.Roosen
  Oirschot 10-07-2018 19:51 uur

  Drukjacht is een bewezen hele goede manier om afschot van zwijnen op veilige en weidelijke manier uit te voeren.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.