deelnemers Jump! (2014), talentontwikkeling beeldende kunst
foto: deelnemers Jump! (2014), talentontwikkeling beeldende kunst

Talenten

De TalentHub wordt gestart omdat talenten cruciaal zijn voor de duurzame ontwikkeling, de vernieuwing en de bevordering van kunst en cultuur. Maar ook voor andere sectoren en domeinen zoals zorg, welzijn en wetenschap. Talenten zorgen voor een bloeiend kunstzinnig, cultureel en economisch klimaat. Investeren in talenten draagt bij aan de kwaliteit van het leven van de Brabanders, het woon- en werkklimaat en het, versterkt het imago en de kwaliteit van kunst- en culturele sector, de provincie en de steden. Op korte termijn wordt aan Provinciale Staten een voorstel voorgelegd voor nog een miljoen extra voor de TalentHub, zodat tot 2020  € 4 miljoen beschikbaar is.

Alternatief

Toen enige jaren geleden de rijksbrijdrage voor productiehuizen wegviel, gingen de provincie, brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) en het culturele veld op zoek naar een eigentijds initiatief. Dat is gevonden in de TalentHub. Binnen deze werkwijze staat het talent centraal. Om deze persoon (of dit gezelschap) heen, wordt een netwerk gevormd met daarin vertegenwoordigers uit artistieke, zakelijke en productionele hoek. De TalentHub is zelf verantwoordelijk voor het vinden en scouten van talent, en het ontwikkelen en coachen ervan.

Nieuwe generatie

Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid & cultuur): “We omringen onze talenten met onder meer makers, podia, evenementen en producenten, maar ook met anders disciplines zoals het onderwijs en bedrijfsleven. Juist door deze brede samenwerking, de ‘Hub’, is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het talent. Ieder stelt zijn kennis, faciliteiten, netwerk en productiemiddelen ter beschikking voor de geselecteerde talenten. Voor de gezamenlijke ondersteuning op basis van een op maat gemaakt ontwikkelplan kan met deze regeling subsidie worden aangevraagd. Zo werken we actief mee aan een nieuwe generatie cultuurmakers, die creatief én ondernemend zijn.”

Grote interesse

TalentHub Brabant 2017 – 2020 is ontwikkeld door de provincie, het culturele veld en bkkc, dat het overkoepelende programma coördineert en een inhoudelijke adviestaak heeft binnen de regeling. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de landelijke fondsen volgen het programma TalentHub Brabant met grote interesse. Die landelijke waardering blijkt ook uit de toekenning van het Fonds Podiumkunsten voor PLAN Talentontwikkeling Brabant, een samenwerkingsverband dat al wat langer als TalentHub functioneert.

Contact

Provincie investeert in cultureel talent met TalentHub

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.