Hieronder treft u een overzicht aan van de besluiten die Provinciale Staten (PS) op 19 november 2018 hebben genomen. De stukken vindt u op www.brabant.nl/statendagen. U kunt de vergadering terugkijken via www.brabant.nl/pslive.

Bespreekstukken met stemming

PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

Statenvoorstel 73/17 Eerste wijzigingsverordening luchthavenbesluit luchthaven Budel.
Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project windenergie A16.
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, CU-SGP, Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN).
Dit voorstel is unaniem aangenomen. Tijdens het debat over dit voorstel werd een motie van treurnis tegen gedeputeerde Van den Hout ingediend door de PVV. De motie werd verworpen. De fractie van PVV stemde voor. De andere fracties stemden tegen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

Ontwerpbesluit 06/18 Notulen van de PS-vergadering 10 november 2017

Ontwerpbesluit 07/18 Lijst Ingekomen Stukken 9 november tot en met 6 december 2017

Statenvoorstel 04/18 Ambtsinstructie griffier provincie Noord-Brabant.

 

Contact

Besluiten Provinciale Staten 19 januari 2018

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.