elektrische bus

Waterstofbussen en waterstof vuilniswagens zijn een schone vervanger voor bussen met dieselmotoren. Bij verbranding wordt waterstof omgezet voor de elektrische aandrijving waardoor alleen schone waterdamp wordt uitgestoten. Wethouder Paul de Beer: “Breda wil stappen maken in de transitie naar schone brandstoffen. Een CO2 neutrale stad in 2044 is het doel. Waterstof is daarbij een zeer kansrijke ontwikkeling. Er zijn echter nog niet heel veel waterstoftankstations in Nederland. We hebben als gemeente en provincie daarom besloten samen te werken om deze techniek versneld in te zetten. Als gemeente zetten we ons in om in 2019 een waterstoftankinstallatie te realiseren en tien van onze vuilniswagens om te bouwen zodat ze op waterstof kunnen rijden.”

Energieneutraal

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Waterstof kan een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de leefbaarheid in de binnenstad. Daarnaast is het ook een techniek die een bijdrage kan leveren aan onze ambitie om in 2025 al ons openbaar vervoer zero emissie te laten rijden en onze ambitie dat er in 2020 100.000 elektrische voertuigen in Brabant rijden. Het is echter ook een kostbare techniek. Om die reden hebben we als provincie samen met het ministerie van I&W en de provincies Groningen, Drenthe en Zuid-Holland een consortium gesloten om gezamenlijk een aanvraag in te kunnen dienen voor een Europese subsidie voor de aanschaf van in totaal 50 waterstofbussen. 10 van die waterstofbussen zouden dan in West-Brabant ingezet kunnen worden door onze vervoerder Arriva.”

Wethouder Boaz Adank van Mobiliteit: “We zetten al langer in op schoon openbaar vervoer. De huidige bussen voldoen aan de hoogste normen maar de komst van tien waterstofbussen in 2020 geeft Breda de kans om een grote stap te zetten in duurzaam openbaar vervoer. Goede bereikbaarheid van Breda in combinatie met een schone en leefbare stad”.

Businesscase

De partijen gaan de komende maanden verder met het uitwerken van een projectplan en bijbehorende businesscase waarbij inzet is om voldoende (subsidie)gelden veilig te stellen. Breda neemt hiervoor ook deel in het Europese project REVIVE om als pilot twee waterstofaangedreven vuilnisauto’s ingezet te krijgen met de ambitie om uit te breiden tot 10. Binnen het Europese project Waterstofregio 2.0 (Interreg) heeft PitPoint samen met WaterstofNet een subsidie voor de realisatie van een waterstof tankstation. Breda heeft de samenwerking met deze partijen gezocht; levering van waterstof aan de vuilnisauto’s enerzijds en afname van waterstof voor PitPoint anderzijds. Naar een geschikte locatie wordt momenteel gezocht.

Exponentiële groei

Nog voor de zomer wordt een definitief besluit genomen of de waterstofbussen en vuilniswagens besteld kunnen worden. Doel is dat de vuilniswagens medio 2019 en de bussen medio 2020 (gefaseerd) kunnen gaan rijden. Ook in de andere grote steden in Brabant investeert de provincie in zero-emissiebussen. Zo worden ook met de gemeente ’s-Hertogenbosch afspraken gemaakt om naast de huidige 3 elektrische bussen op korte termijn meer zero emissiebussen in te zetten. Daarnaast wil de provincie samen met partners de exponentiële groei van het elektrisch rijden versnellen door middel van publiekscampagnes die kansrijke producten of diensten als elektrische deelauto’s onder de aandacht brengen, slimme laadpalen, ict-toepassingen in mobiliteit en de inzet op duurzaam vracht- en busvervoer.

Contact

Breda en provincie zetten in op waterstof

Reacties (6)

 1. Harold
  Etten-Leur 11-12-2018 20:55 uur

  twee vragen:
  1. Wanneer zal het waterstoftankstation in Breda worden opgeleverd
  2. Kunnen personenauto's daar dan ook terecht?

 2. Bertje
  ede 18-06-2018 12:49 uur

  H2 zat vroeger in ons gasmengsel.
  Het zou nu het aardgas kunnen vervangen in huishoudens.
  De leidingen kunnen het aan; wel zijn er enkele aanpassingen aan de apparatuur nodig.
  Zo kun je het gebruik van aardgas eerder stoppen

 3. Maarten Post
  Middelrode 02-03-2018 20:37 uur

  Het is de intentie dat het tankstation ook gebruikt kan worden door particulieren met personenauto's.

 4. Maarten Post
  Middelrode 02-03-2018 20:34 uur

  @F.Loose: de provincie experimenteert al langer met waterstofbussen: In Eindhoven loopt een proef met 2 waterstofbussen, die tanken bij het waterstoftankstation op de Automotive Campus in Helmond. In Breda willen provincie en gemeente een schaalsprong maken als vervolg op de pilot in Eindhoven

 5. F. Loose
  Helmond 02-03-2018 15:26 uur

  Indertijd ongeveer, in begin zestiger jaren, was ik geabonneerd op het tijdschrift Katernen 2000.Toendertijd werd daarin al aangegeven dat in de toekomst waterstof dé energiebron zou worden voor het autoverkeer. Fijn te lezen dat het nu geëxperi-menteerd gaat worden. Veel succes toegewenst.
  Frans Loose

 6. Oostlander
  Breda 01-03-2018 16:33 uur

  Is het ook mogelijk voor particulieren om waterstof te tanken bij het Bredase tankstation?

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.