U kunt de vergadering terugkijken via www.brabant.nl/pslive.

 

Bespreekstukken met stemming

PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

 

Statenvoorstel 13/18 Zevende wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen.

 

Statenvoorstel 05/18 Advies aan het Commissariaat voor de media inzake de Stichting Regionale Omroep Brabant

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van PVV (de heer Bakker heeft zich onthouden van stemming) stemde tegen.

 

Begrotingswijziging 11/18 MIT Zuid 2018

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen. Daarbij is motie 1a aangenomen.

 

Statenvoorstel 84/17 Verstrekken leningen uit de Immunisatieportefeuille voor zonnepanelenproject Zuidoost Brabant – kenbaar maken van wensen en bedenkingen

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen.

 

Statenvoorstel 03/18 Perspectief ontwikkelbedrijf en aanpassing Beheersstatuut

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.

 

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

 

•           Ontwerpbesluit 10/18 Lijst Ingekomen Stukken 7 december 2017 tot en met 10 januari 2018

•           Ontwerpbesluit 08/18 Notulen van de PS vergadering van 17 november 2017

•           Ontwerpbesluit 09/18 Notulen van de PS vergadering van 1 december 2017

•           Ontwerpbesluit 12/18 Notulen van de PS vergadering van 15 december 2017


Provinciale Staten op website Brabant.nl

Contact

Besluiten Provinciale Staten 23 februari

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.