Strijp-S Eindhoven

De visie kwam in de afgelopen jaren in samenwerking met een groot aantal partijen en inwoners tot stand. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties PVV en Partij voor de Dieren van stemden tegen.

In de Omgevingswet staan de waarden veiligheid, gezondheid en duurzame omgevingskwaliteit centraal. De Brabantse Omgevingsvisie voegt daar ambities aan toe voor vier hoofdopgaven: de energietransitie, een klimaatproof Brabant, Brabant als slimme netwerkstad en een concurrerende, duurzame economie. Voor elk van deze opgaven geeft de omgevingsvisie aan wat de ambities op lange termijn zijn: wat is er nodig om Brabant in 2050 een gezonde, veilige en prettige leefomgeving te laten zijn? Maar ook een concreet tussendoel: waar moeten we in 2030 op zijn minst staan om dat lange termijndoel te halen? De omgevingsvisie geeft ook aan op welke nieuwe manieren de provincie met betrokkenen wil samenwerken aan omgevingsvraagstukken en welke waarden daarbij centraal staan.

Waarom een omgevingsvisie?

In de Omgevingswet voegt het Rijk alle regels voor de fysieke leefomgeving samen; over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Zodat het gemakkelijker wordt om bijvoorbeeld een bouwproject te starten. De wet wordt naar verwachting in 2021 van kracht en verplicht provincies en gemeenten een visie op de leefomgeving te ontwikkelen.

Gezonde leefomgeving essentieel

De discussie in de Staten spitste zich met name toe op de thema’s gezondheid, natuur en klimaat, het betrekken van de samenleving, het verkrijgen van draagvlak en het delen van lusten en lasten. De Staten namen bij het voorstel een motie aan die het college oproept om de Brabantse Omgevingsscan vanaf de vaststelling van de Omgevingsvisie te implementeren in de nieuwe werkwijze. Deze omgevingsscan is een instrument om invulling te geven aan de positie van gezondheid in de nieuwe bestuurspraktijk onder de Omgevingswet .

Contact

Provinciale Staten stellen Brabantse Omgevingsvisie vast

Reacties (2)

 1. Ed Wolfs
  Eijsden 20-03-2019 10:09 uur

  Beste Alex,
  In hoofdstuk 7 van de Omgevingsvisie staat onder het kopje vervolgstappen de volgende tekst: "De Omgevingsvisie bevat geen sectorale beleidsdoelen. De concrete doelen, voor bijvoorbeeld natuur, water, veiligheid, milieu, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit, staan nu nog in de bestaande plannen van de provincie (PMWP, Structuurvisie RO, BRUG, PVVP). Grote delen van die beleidsplannen horen vanuit het systeem van de Omgevingswet straks (soms verplicht) thuis in een programma zoals het natuurbeheerplan en het waterprogramma."
  Hieruit leidt ik af dat meerdere beleidsstukken voorlopig naast elkaar blijven functioneren. Dus de Structuurvisie blijft gewoon van kracht. Voor zover er strijdigheid mocht zijn, dan is de Omgevingsvisie leidend.

 2. alex verbruggen
  Deurne 13-03-2019 15:27 uur

  Vervangt de omgevingsvisie de structuurvisie RO of zijn op dit moment beide documenten van kracht waarbij de structuurvisie (en de verordening ruimte) specifieker zijn dan de omgevingsvisie? met andere woorden naast elkaar gebruiken of alleen de omgevingsvisie (en de Verordening) gebruiken om ruimtelijke plannen te toetsen?

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.