Bewust Investeren is een verduurzamingsconcept voor maatschappelijk vastgoed waarvoor BNG Bank en NN Group gezamenlijk ook al € 300 miljoen beschikbaar hebben gesteld.

Bewust Investeren

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Financiën): “Het mes snijdt aan meerdere kanten. Voor gemeenten wordt het met deze mogelijkheid makkelijker de stap naar hoogwaardige verduurzaming van maatschappelijke gebouwen te zetten. Dat geldt ook voor kleine gemeenten die bijvoorbeeld minder financiële armslag of expertise in huis hebben. De investering draagt daarnaast bij aan onze rendementsdoelstelling, zodat we ook in de toekomst onze opgaven kunnen uitvoeren.” Bewust Investeren opereert in heel Nederland, de provincie neemt deel aan de leningen die in Brabant worden verstrekt. Gedeputeerde Staten rekenen op brede belangstelling in Brabant. Zo is onder meer de gemeente Oosterhout in gesprek met Bewust Investeren over het verduurzamen van al haar maatschappelijk vastgoed, met als eerste project het gemeentehuis.

Erfpacht

Bewust Investeren heeft tot doel maatschappelijk vastgoed in Nederland versneld te verduurzamen en gemeenten daarbij te ontzorgen. Wanneer een gemeente besluit in zee te gaan met Bewust Investeren, koopt een op te richten stichting het maatschappelijk vastgoed aan. Deze verduurzaamt de gebouwen, of laat nieuw vastgoed zo duurzaam mogelijk bouwen. Het vastgoed komt beschikbaar voor de gebruikers, waarbij de gemeente een erfpachtcanon betaalt. Na afloop van de erfpachtperiode, meestal 30 jaar, komt het vastgoed om niet in eigendom van de gemeente, of krijgt de gemeente de marktwaarde uitgekeerd. Daarnaast organiseert Bewust Investeren het duurzaam onderhoud gedurende de gehele looptijd.

Solide investering

De leningen kennen een laag risico en het rendement is gunstiger dan bij het zogeheten schatkistbankieren, waarbij decentrale overheden hun liquide middelen verplicht onderbrengen bij het Rijk. De provincie kan hiervan afwijken als leningen bijdragen aan een maatschappelijk doel. Wanneer Provinciale Staten geen wensen of bedenkingen hebben bij het plan, kunnen de leningen verstrekt worden.

Contact

Impuls voor duurzame gemeentehuizen, scholen en sportaccommodaties

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.