De samenwerking moet positieve resultaten opleveren voor natuur en landschap, water en klimaat en voor de agrariërs die meedoen.
Nieuwe agrarische verdienmodellen, korte voedselketens, kringlooplandbouw en het aanbieden van (betaalde) maatschappelijke diensten staan in de aanpak van de Duinboeren centraal. Ze willen zo de perspectieven voor de melkveehouderij en de kwaliteit van het traditionele agrarische landschap rondom de Loonse en Drunense Duinen versterken en het voortbestaan van agrarische familiebedrijven verzekeren.

Plannen

De Stichting Duinboeren heeft een gebiedsplan en een werkplan gemaakt waarin ze duidelijk maken hoe ze gaan omschakelen naar duurzame landbouw en samenwerking met natuurorganisaties. Zo willen ze bijdragen aan de provinciale opgaven voor natuur en landschap, water en klimaat, natuurinclusieve landbouw en uitvoering te geven aan de “Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden” van het ministerie van LNV.

Partners

Behalve van de provincie krijgt de Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij (financiële) steun van de Rabobank, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Brabant Water, Landbouwinnovatie Brabant, waterschappen De Dommel en Brabantse Delta en regiogemeenten Hart van Brabant. Deze partners willen jaarlijks meefinancieren op basis van een jaarplan. De grootste geldschieter is overigens het Gieske Strijbis fonds, een privaat fonds. Met hun donatie van 3 ton is het initiatief van de grond gekomen. Bij goede resultaten zullen zij die donatie ook voor de komende 4 jaar doen.

Contact

Impuls duurzame ontwikkeling Drunense duinen

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan reactie laten verwijderen .