Bestuurders van waterschappen en provincie gingen het veld in om de effecten van de droogte-maatregelen te bekijken. Van links naar rechts: watergraaf Peter Glas (De Dommel), Ernest de Groot (Aa en Maas), Peter Ketelaars (Aa en Maas) en milieu-gedeputeerde Johan van den Hout.

Er is sprake van een feitelijk watertekort; de vraag naar water is groter dan de aanvoer van grond- en hemelwater en via de rivieren. Landelijk zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen in dit soort situaties en die afspraken worden nu in de praktijk uitgevoerd. Waterschappen en provincie doen nu bijvoorbeeld alle mogelijke moeite om het steeds schaarser wordende water te behouden voor kwetsbare natuurgebieden waar de droogte kan leiden tot onherstelbare schade aan flora en/of fauna . Dijkgraaf Peter Glas (Waterschap De Dommel): ‘We zijn goed voorbereid. Er liggen beleidsafspraken en protocollen over de manier waarop we als overheden samenwerken, ook met terreinbeheerders. Met elkaar volgen we de situatie scherp en in overleg bekijken we dagelijks welke maatregelen nodig zijn’.

Peelvenen

Maatregelen van waterschap Aa en Maas in de kwetsbare Peelvenen (Groote Peel, Deurnsche Peel en De Bult) zijn gericht op het vasthouden van zoveel mogelijk water om de hoogvenen te beschermen. Waarnemend dijkgraaf Peter Ketelaars: ‘We willen de Peelvenen behouden, want dat gebied is uniek in Brabant. Omdat we hier het water vasthouden, kan er minder water naar andere delen van ons waterschap. Met als gevolg dat beken en sloten verderop droogvallen. Dat is het ook geval met de Oude Aa. Daar vissen we sinds afgelopen vrijdag vis weg om die over te plaatsen naar het Kanaal van Deurne. .

Beekloop en Keersop

Waterschap De Dommel ontfermt zich onder meer over de beek in het Dommeldal. Watergraaf Peter Glas: ‘Met pompen brengen we extra grondwater in de beek om te voorkomen dat hier zeldzame, beschermde diersoorten uitsterven, zoals de unieke populatie beekprik, zeldzame soorten kokerjuffers, waterwantsen en kevers, die afhankelijk zijn van stromend water van hoge kwaliteit’. Het waterschap werkt hierbij nauw samen met de RAVON, de kennisorganisatie voor onder meer amfibieën en vissen, die ter plaatse meekijkt en meewerkt om kwetsbare vispopulaties te redden.

Grondwater

De drinkwatervoorziening in Brabant komt bij deze droogte niet in het gedrang. Drinkwaterbedrijven zijn goed voorbereid en het Brabantse drinkwater komt uit de diepere grondlagen. Een droogteperiode heeft daarop geen directe invloed. Niettemin is zorg voor het kostbare diepe grondwatervoorraad op zijn plek, zeker als in de toekomst vaker sprake zal zijn van langdurige droogteperiodes. Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu): ‘Om die reden wil de provincie dit najaar een brede discussie voeren over ons watersysteem: het gebruik en beheer van ons oppervlaktewater, ondiep grondwater, diep grondwater en de samenhang daartussen’.

Zwemwater

In het oppervlaktewater in de hele provincie zit momenteel veel blauwalg. Dringende oproep is daarom om niet in een open water te zwemmen als dat niet op de lijst van aangewezen zwemlocaties staat. Raadpleeg zwemwater.nl voor de actuele situatie: voor diverse locaties gelden momenteel waarschuwingen of zwemverboden in verband met de slechte waterkwaliteit.

Contact

Provincie neemt maatregelen om natuurschade door droogte te voorkomen

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.