In 2017 realiseerde de provincie het merendeel van de geplande prestaties. Het netto rekeningresultaat bedraagt € 8,2 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de algemene middelen. Het positieve financiële resultaat betekent dat op de korte en ook op de lange termijn voldoende financiële ruimte blijft bestaan voor toekomstig nieuw beleid en eventuele nieuwe bestuurlijke prioriteiten.

Mijlpalen

In een verantwoordingsbrief maken Gedeputeerde Staten op hoofdlijnen inzichtelijk wat de provincie in 2017 gerealiseerd heeft, hoever zij staan met het bereiken van de doelstellingen en wat de belangrijkste mijlpalen in het afgelopen jaar waren. Enkele voorbeelden van de mijlpalen uit 2017:

 • Provinciale Staten stelden een pakket aan maatregelen vast voor agrofood en natuur om oude stallen van veehouderijen versneld te onderwerpen aan scherpere milieueisen. Dit betekent een flinke reductie van de stikstofuitstoot.
 • De provincie investeerde in campussen en topclusters, zoals de Brainport Industries Campus.
 • Provinciale Staten stelde een beter financieringsaanbod vast voor het midden- en kleinbedrijf.
 • De Brabantse Agenda Wonen is vastgesteld en de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose is versneld geactualiseerd.
 • Mede door investeringen in innovatie voor slimmer en sneller laden blijft Brabant koploper op het terrein van elektrisch rijden en slimme laadinfra.
 • De grootste knelpunten in de bereikbaarheid van Zuid-Nederland worden aangepakt: MIRT-verkenning A58 Tilburg-Breda, onderzoek A2 Randweg Eindhoven en quick-win maatregelenpakket en verkenning naar een structurele oplossing A2 Deil-’s-Hertogenbosch.
 • De provincie is betrokken bij 75 initiatieven in Brabantse regio’s voor het uitvoeringsprogramma Sociale Veerkracht

Bekijk de digitale jaarstukken en de verantwoordingsbrief. Op 18 mei 2018 bespreken Provinciale Staten de jaarrekening 2017.

Contact

Jaarrekening 2017

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.