Kalvenmesterij

Een onderdeel daarvan is de ondersteuning voor veehouders die die hun bedrijf duurzamer willen maken, iets anders willen gaan doen of willen stoppen, maar dit om één of andere reden niet volledig zelfstandig voor elkaar kunnen krijgen. Het pakket versnelt de transitie naar een zorgvuldige veehouderij.

Op 7 juli stemden Provinciale Staten in met nieuw mestbeleid en met een aanscherping van de Verordening Natuurbescherming. De wijzigingen hebben tot doel de veehouderij in Brabant sneller duurzaam, schoner en gezonder te maken. Het ondersteunende maatregelenpakket is bedoeld om individuele veehouders te ondersteunen als dat nodig en mogelijk is. GS zullen in overleg met de sector en PS het pakket aan ondersteunende maatregelen definitief maken.

Innovatie

De provincie wil samen met de sector, de andere vee-intensieve provincies en het Rijk samenwerken om het ontwikkelen en op de markt toelaten van nieuwe schonere stal- en managementsystemen te verbeteren en te versnellen. Daarbij gaat het om systemen die de ammoniakuitstoot al bij de bron aanpakken, waardoor de luchtkwaliteit binnen stallen verbetert en ondernemers minder afhankelijk zijn van relatief dure ‘end-of-pipe’-oplossingen als luchtwassers.

Met bestaande maatregelen biedt de provincie al ondersteuning aan jonge boeren, zoals via het Plattelandsontwikkelprogramma 3 en projectmatige initiatieven vanuit Food-up en Landbouw Innovatie Brabant. De provincie stelt voor om deze instrumenten sterker in te zetten, gericht op kennisoverdracht en financiële steun voor de aanpak van ammoniakuitstoot bij de bron. Zo helpt de provincie niet alleen veehouders, maar ook de ontwikkeling van innovatieve en schonere stalsystemen.

Advies en praktische steun

Boeren kunnen advies en praktische ondersteuning krijgen bij een ondersteuningsnetwerk als ze willen stoppen of omschakelen naar niet-agrarische activiteiten. Dit ondersteuningsnetwerk richt zich onder andere op oudere boeren die geen opvolger hebben. Daarnaast kan het netwerk in generieke zin ontzorgen bij sloop en asbestsanering.

Met een investeringsfonds wil de provincie enerzijds de ontwikkeling van innovatieve stalsystemen ondersteunen en anderzijds veehouders ondersteunen die gaan investeren in de verduurzaming van stallen, maar die niet gefinancierd worden vanwege hun vermogenspositie. Het uitgangspunt hierbij is dat reguliere financiers het grootste deel van de benodigde financiering op zich nemen.

Vervolg

Provinciale Staten (PS) bespreken de 80%-versie van het ondersteuningspakket op vrijdag 22 september tijdens een themabijeenkomst. In november besluiten PS over het benodigde budget.

Contact

Provincie maakt werk van ondersteuning veehouders

Reacties (2)

 1. Webredactie@brabant.nl
  21-09-2017 09:57 uur

  @Cees Huijssoon: Begin oktober krijgt het maatregelen pakket een meer definitief karakter. Er is een communicatie aanpak voor de periode daarna, om Omgevingsdiensten en Gemeenten te informeren.

 2. Cees Huijssoon
  Zevenbergen(Moerdijk) 19-09-2017 17:09 uur

  worden gemeentebesturen hiervan ook in kennis gesteld?

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.