De provincie Noord-Brabant, gemeente Grave, bouwbedrijf Roelofs & Haase en de orde van Kapucijnen werken samen aan de herbestemming van de 3 beeldbepalende, religieuze gebouwen in Velp, gemeente Grave. De herbestemming verhoogt de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Velp en schrijft het verhaal van Religieus Brabant verder.

Kans

De drie-eenheid verhaalt eeuwen religieuze geschiedenis: het Vincentiuskerkje als middeleeuwse dorpskerk, het refugieklooster Emmaüs uit de 17e en 18e eeuw en het voormalig redemptoristinnenklooster (kasteelklooster Bronckhorst) uit de 19e en 20e eeuw, de periode van het Rijke Roomse Leven.

Met het vertrek van de Kapucijnen verliest deze plek zijn religieuze functie. Nu ligt er een kans om op zoek te gaan naar nieuwe functies voor de 2 kloosters en het kerkje als geheel, als drie-eenheid. Deze zoektocht zijn de 3 eigenaren (gemeente Grave, bouwbedrijf Roelofs & Haase en de orde van de Kapucijnen) samen met de provincie aangegaan. Gezamenlijk is er een ontwikkelplan opgesteld dat een duurzaam gedragen basis biedt voor de herontwikkeling van de drie-eenheid.

Schakel

Gedeputeerde Henri Swinkels: “Deze drie-eenheid is een belangrijke schakel in het verhaal van religieus Brabant. De verbindings- en verbeeldingskracht van erfgoed is de basis voor ons erfgoedbeleid. Hier zijn prachtige verhalen aan verbonden uit 3 belangrijke perioden in de geschiedenis. Het behoud van de drie-eenheid is daarom voor Brabant van belang.”

De provincie investeert daarom maximaal € 1,5 miljoen voor de duurzame instandhouding, het beheer en het onderhoud van de beide kloosters van de drie-eenheid Velp. 

Scharnierpunt

Burgemeester Roolvink: “We staan op een scharnierpunt. De gemeente Grave dient zorgvuldig om te gaan met dit cadeau van de geschiedenis. Niets doen is geen optie.” De gemeente investeert daarom maximaal € 1 miljoen, waarvan € 150.000 in het kerkje en het overige bedrag in de openbare ruimte rond de drie-eenheid

Nico Haase: “Met regelmaat verbouwt en herbestemt Roelofs en Haase monumentale gebouwen. Het geven van een, zo nodig nieuwe, functie is essentieel voor het behoud van monumenten.  Ook binnen de drie-eenheid zorgen wij graag voor de restauratie en herbestemming. Samen met de vernieuwing van de openbare ruimte wordt gezorgd voor een nieuwe toekomst voor de monumenten.” Bouwbedrijf Roelofs & Haase waardeert haar klooster af met een waarde van € 1,29 miljoen. Zij neemt het risico in de ontwikkeling en gaat investeren in restauratie beheer en onderhoud.

Schutspatroon

De Kapucijnen ondersteunen de ontwikkeling met een financiële bijdrage door het klooster ‘om niet’ te vervreemden (restwaarde geschat op € 800.000), en een bijdrage van €200.000 te doen in de kosten. Custos Piet-Hein van der Veer: “Zoals iedereen weet, is de Drie-eenheid de schutspatroon van de Nederlandse kapucijnen. Dit oude religieuze begrip krijgt nu een seculiere, Brabantse invulling. De oorspronkelijke bezieling en de kracht ervan gaan mee met de nieuwe drie-eenheid, nu zonder hoofdletter.” 

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Reacties (3)

 1. Peter Vermeulen
  Eindhoven 25-09-2017 15:39 uur

  ik probeer de spelfouten te corrigeren, maar het lukt me niet via de site

 2. Peter Vermeulen
  Eindhoven 25-09-2017 15:38 uur

  Peter Vermeulen

  Eindhoven |25-09-2017 |15:35 uur


  Vanuit mijn kunsthistorische en museale achtergrond heb ik een evenwichtig opgebouwde privécollectie met goede volksdevotionalia en religieuze kunst van middeleeuwen tot heden beschikbaar voor (semi-)permanente expositie in een van de drie complexen. Vrijwel alle objecten hebben binding met kloosters en kloosterleven in Brabant en zijn daar ook grotendeels van afkomstig. Omdat ik zelf graag de handen uit de mouwen steek, hoeft het geen duur project te worden. Daarnaast is er ruimte voor iets totaal anders zoals projectontwikkeling me heeft geleerd. Zo kunnen enkele basiscomponenten elkaar prima versterken en een aantrekkelijk concept opleveren. Regionaal en interregionaal wordt het oost-brabantse religieuze landschap bepaald door de kloostercomplexen te Uden, Velp en Sint- Agatha. Allen hebben een eigen identiteit en bergen belangwekkende religieuze huiscollecties. Een goed gedocumenteerde extra aanvulling lijkt me welkom. U kunt me via mail benaderen. Uiteraard sta ik er voor open om hierover van gedachten te wisselen. Liefst op zeer korte termijn. Graag tot ziens voor een constructief gesprek, liefst op locatie

 3. drs Carla Oldenburger/Binnenstad en Buitenleven
  Rhenen 22-09-2017 08:45 uur

  Ons bureau is gespecialiseerd in het opstellen van waardestellingen van historische groen erfgoed. Ook kloostercomplexen horen daartoe. In samenwerking met de KNR en RCE en anderen maakten we deel uit van een kloostertuinen-onderzoeksgroep. Het laatste onderzoek dat ons bureau opstelde was een heroverweging aangaande kloosterpark/-tuin van Klooster Ter Eem in Amersfoort. Misschien kunnen we ook eens in Velp komen kijken?

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.