Hiervoor hebben de provincie Noord-Brabant, Brabant Advies en Stimulus Programmamanagement de handen ineen geslagen, in samenspraak met 20 Brabantse gemeenten. Hiervoor is een zogenaamde 'VAB-Impuls' in het leven geroepen. VAB staat voor 'vrijgekomen agrarische bebouwing'. De VAB-Impuls is bedoeld voor alle agrariërs die in onderneming gestopt zijn, maar die nog wel een agrarische bestemming hebben. Kortom: lege stallen en schuren met een agrarische bestemming, war geen agrarische activiteit meer uitgevoerd worden.

Voucherregeling en kennisplatform

De impuls omvat het opzetten van een kennisplatform en een voucherregeling. Met de voucherregeling kunnen eigenaren een beroep doen op deskundigen van VAB-Impuls. Zij ondersteunen en adviseren de eigenaar bij het nemen van een beslissing over sloop of herbestemming. Voor de eerste tranche van de voucherregeling stelt de provincie € 300.000 beschikbaar. Daarmee kunnen naar verwachting 80 tot 100 eigenaren worden geholpen. De vouchers kunnen vanaf 2 oktober 2017 worden aangevraagd bij Stimulus, via de website www.vabimpuls.nl.

Met een voucher kunnen eigenaren van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties een beroep doen op deskundigen die zijn aangesloten bij het Kennisplatform van VAB-Impuls, dat wordt opgericht door BrabantAdvies. Het kennisplatform bundelt expertise en deskundigheid van verschillende partijen en stelt deze breed beschikbaar via www.vabimpuls.nl.

Al doende leren

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) stelt: “De urgentie om met leegstand in het buitengebied aan de slag te gaan is heel groot, maar tegelijkertijd is bestaande kennis en expertise vaak versnipperd en zijn er nog weinig bewezen succesvolle aanpakken. VAB-Impuls is een relatief  eenvoudig instrument, waarmee we proefondervindelijk, maar ook concreet en praktisch aan de slag gaan. Al doende lerend. Onze inzet is erop gericht eigenaren een concreet toekomstperspectief te bieden, maar daarnaast ook een schat aan ervaring en kennis op te bouwen. Dat is essentieel voor de aanpak van bestaande leegstand, maar zeker ook voor wat de komende jaren nog op ons af komt.”

VAB-Impuls maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand, waarin de provincie samen met partners streeft naar een trendbreuk in de groeiende leegstand. Belangrijke uitgangspunten zijn dat de eigenaar van leegstaand vastgoed altijd verantwoordelijk blijft en de gemeente de eerste overheid is in de aanpak van leegstand. Rond leegstand in het buitengebied werkt de provincie samen met wethouders van 22 Brabantse gemeenten in een taskforce. Veel van deze gemeenten zijn zelf al actief aan de slag met een VAB-aanpak, in de vorm van bijvoorbeeld keukentafelgesprekken, voorlichtingsbijeenkomsten en experimenten op gebied van regelgeving, herbestemming en sloop.

Leegstand in het buitengebied

Op dit moment staat ongeveer 2 miljoen m2 van de agrarische bedrijfsgebouwen in Brabant leeg, zo’n 10% van de totale omvang. Volgens onderzoek van bureau Alterra Wageningen UR verdubbelt de hoeveelheid lege stallen en schuren de komende 10 jaar. De lege gebouwen zijn doorgaans niet karakteristiek of aantrekkelijk en hebben vaak nog asbestdaken. Hergebruik wordt steeds moeilijker. Het onderzoeksrapport stelt bovendien dat eigenaren van lege stallen vaak in een ‘wacht’-modus zitten, vanuit de veronderstelling dat de opstallen nog waarde hebben en op termijn nog verkocht of verhuurd kunnen worden.

Contact

Impuls voor aanpak lege stallen en schuren in Brabant

Reacties (14)

 1. VABIMPULS Peer Verkuijlen, projectleider
  31-10-2017 13:06 uur

  @Natasja Meersman
  Uw reactie en opvatting is duidelijk. De situatie in ruimtelijk opzicht niet helemaal. Maatschappelijke initiatieven moeten niet op voorhand uitgesloten worden. Mogelijk toch nuttig om meer informatie toe te sturen of als het om een situatie gaat met nog een agrarische bestemming en lege stallen om aan te melden voor een voucher, zie vabimpuls.nl

 2. Natasja Meersman
  Zevenbergen 30-10-2017 13:46 uur

  Zolang gemeentes stug blijven om gaan met bestemmingsplannen lijkt het me een lastige taak worden... wij willen heel graag een kleinschalige woonvoorziening starten voor jong volwassenen met autisme , zijn mensen die afgezien van hun Autisme geen beperking hebben, het gaat om 4 bewoners die we graag prikkelarm willen huisvesten op een boerderij, echter de meeste rustig locaties liggen op agrarische 1 en daar mag je dus als burger niet wonen..zelfs niet als een pand al 2 jaar leeg staat en als er geen ander agrarische bedrijf kan "boeren" er is namelijk maar 1,5 hectare bruikbare grond ... ik vind het als je de VAB verhalen leest dan zo bijzonder dat een mooi initiatief helemaal niet ondersteund lijkt te worden...maar goed we hopen dat gemeentes het licht gaan zien.. we hebben zelf een zoon met ASS dus dat is ook reden dat we dit initiatief op willen starten..

 3. VABIMPULS Peer Verkuijlen, projectleider
  10-10-2017 13:24 uur

  @Benjamin van Maanen
  Vraag is niet geheel duidelijk. Is het een schuur met een agrarische bestemming en buiten gebruik dan is het nuttig om te bekijken of een aanvraag zinvol is. Zie vabimpuls.nl

 4. VABIMPULS Peer Verkuijlen, projectleider
  10-10-2017 13:20 uur

  @Mandy Meijer
  Vanuit alle gemeenten in Noord-Brabant kunnen eigenaren van lege stallen en schuren in aanmerking komen voor een voucher als ze aan de voorwaarden voldoen. Zie ook vabimpuls.nl

 5. VABIMPULS Peer Verkuijlen, projectleider
  10-10-2017 13:16 uur

  @Menno de Lange
  VABIMPULS is niet in de positie om iets wel of niet toe te laten. Wel wordt gestimuleerd om ruimer naar duurzaam hergebruik te kijken. Dergelijke ideeën zijn zinvol om te onderzoeken als er locaties op het oog zijn.

 6. VABIMPULS Peer Verkuijlen, projectleider
  10-10-2017 13:01 uur

  @AJM v.d. Borst
  Het is zeker niet de bedoeling om speculatie in de hand te werken. Alleen de eigenaar kan een voucher aanvragen. Door deskundigen wordt gekeken naar de ideeën. Speculatie is dan geen optie. Een nieuwe invulling moet voldoen aan wet en regelgeving.

 7. VABIMPULS Peer Verkuijlen, projectleider
  10-10-2017 12:55 uur

  @Alie van de Kerkhof
  Of iets wel of niet binnen een bestemmingsplan past is niet de eerste vraag bij hergebruik van leegstaande stallen. Meerdere ideeën zijn bespreekbaar en kunnen bekeken worden. Het gaat er uiteindelijk wel om waar een voormalig agrarische bedrijf ligt en hoe de situatie in de omgeving is. Als er iets concreets in beeld is altijd goed om met de gemeente te overleggen.

 8. VABIMPULS Peer Verkuijlen, projectleider
  10-10-2017 12:19 uur

  @C.Waterschoot
  Overleggen met de gemeente is zeker zinvol.
  U kunt ook kijken of u in aanmerking komt voor de voucherregeling die open staat. Meer informatie: vabimpuls.nl

 9. Benjamin van Maanen
  almkerk 05-10-2017 16:46 uur

  schuur van 700 m2 sinds 15 jaar nog niet gebruikt tot 50M2

 10. Mandy Meijer
  Tilburg 05-10-2017 08:46 uur

  Dient een gemeente aangesloten te zijn bij de 20 samenwerkende gemeenten om van deze regeling gebruik te kunnen maken ?

 11. AJM v.d. Borst
  Rijsbergen 19-09-2017 12:20 uur

  Is het ook de bedoeling niet-agrariers te faciliteren die een solitaire agrarische schuur of loods in het buitengebied opkopen teneinde daarmee te speculeren i.v.m een mogelijk andere bestemming dan agrarisch?
  Is het ook de bedoeling bijv. een hennepkweker die een schuur aankoopt in het buitengebied en die tegen de lamp is gelopen te faciliteren bij het verkrijgen van een andere bestemming voor een schuur of loods ?

 12. Menno de Lange (www.droomwonenbrabant.nl)
  Breda 19-09-2017 12:07 uur

  Wij hebben meerdere mensen in onze achterban (met niet allemaal een groot budget) die graag in het buitengebied zouden willen wonen. Wellicht dat gezamenlijk wonen op een boerenerf ook een bijdrage kan leveren.

 13. Alie van de Kerkhof
  Rosmalen 19-09-2017 10:37 uur

  Wij zijn nog in een pril stadium van fantaseren hoe we straks als we wat ouder zijn met andere ouderen willen wonen en leven (in eigen appartementen met zorg voor elkaar en onze omgeving). Is het een optie om niet gebruikte stallen om te bouwen tot wooneenheden of strookt dat zo met bestemmingsplannen dat we daar niet eens over hoeven na te denken?
  Ik hoor graag van u

 14. C. Waterschoot
  Hoogeloon 16-09-2017 11:12 uur

  Hierbij heb ik een vraag,
  Ik heb een heleboel leegstaande stallen al sinds 13 jaar en wil die gaan slopen en een andere opslaghal te realiseren.
  Waar moet ik beginnen? De ambtenaar van onze gemeente zegt dat dit alles niet te realiseren is.
  Moet ik rechtstreeks naar de wethouder gaan? of kan ik dit via de provincie aanvragen?
  Ik hoor graag van U

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.